Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Klauzula wykonalności na rzecz spadkobierców wierzyciela

Brak komentarzy

Pytanie: Prenumeruję Pańskiego bloga, niedawno opublikował pan wpis na temat nadania klauzuli wykonalności przeciwko spadkobiercom dłużnika: http://pamietnikwindykatora.pl/nadanie-klauzuli-wykonalnosci-przeciwko-spadkobiercom-dluznika/. Mam pytanie w druga stronę niejako a mianowicie, czy tak samo załatwia się, czy w ogóle trzeba załatwić klauzulę wykonalności na rzecz spadkobierców wierzyciela gdy ten umrze? Cały wpis »

30 listopada, 2020

kategoria: windykacja

tag: ,

Rozwiązanie umowy najmu przez najemcę bez wypowiedzenia

Brak komentarzy

Pytanie: Czy istnieje jakaś możliwość rozwiązania umowy najmu mieszkania przez najemcę bez zachowania terminu wypowiedzenia? Mieszkanie ma wady według mnie kwalifikującą do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym zgodnie z art. 664 kpc ale problem polega na tym, że w umowie najmu zostały te wady wyszczególnione i to na mój wniosek. Cały wpis »

30 listopada, 2020

kategoria: inne

Upadłość a egzekucja administracyjna

2 komentarze

Pytanie: Zamierzmy jako spółka z o.o. ogłosić upadłość likwidacyjną. Wiadomo mi że, po ogłoszeniu upadłości komornicze postępowania egzekucyjne nie mogą być prowadzone. Cały wpis »

29 listopada, 2020

kategoria: windykacja

tag: ,

Jak sprawdzić stan zadłużenia u komornika

Brak komentarzy

Pytanie: Od ponad dwóch lat komornik ściąga ze mnie nakaz zapłaty. Co miesiąc z wynagrodzenia, raz skasował też zwrot podatku, kilka razy pobrał też pieniądze z konta bankowego. Chciałbym wiedzieć ile na dzień dzisiejszy wynosi stan mojego zadłużenia, nie wiem jak on zalicza wyegzekwowane wpłaty, czy je rzetelnie uwzględnia, może moje zapytanie samo w sobie go zdyscyplinuje jeżeli oszukuje. Cały wpis »

29 listopada, 2020

kategoria: windykacja

tag:

Zwrot kosztów wezwania do zapłaty

Brak komentarzy

Pytanie: Klient nie płaci faktury od ponad roku, muszę wnieść pozew o zapłatę i ewentualnie później wniosek do komornika. Zgodnie z Pana sugestią z bloga, mam zamiar samodzielnie napisać pozew, faktycznie widzę, z to prosta czynność. Przeczytałem też u Pana: http://pamietnikwindykatora.pl/brak-wezwania-do-zaplaty-a-zwrot-kosztow-procesu-poniesionych-przez-powoda/ że chociaż wezwanie do zapłaty nie jest obowiązkowe, to lepiej je wysłać, bo brak to ryzyko obowiązku zwrócenia pozwanemu jego kosztów procesu mimo wygranej przez powoda sprawy. Cały wpis »

29 listopada, 2020

kategoria: windykacja

tag:

Samotna matka a komornik

Brak komentarzy

Pytanie: Jestem samotną matką wychowującą dwoje dzieci. Wierzyciel którym jest firma pożyczkowa wystąpił do sądu przeciwko mnie w sprawie niezapłaconej chwilówki i otrzymałam nakaz zapłaty. Chciałbym wiedzieć, czy jako samotny rodzic mam jakieś prawo ograniczające egzekucję komorniczą? Cały wpis »

29 listopada, 2020

kategoria: windykacja

tag:

Zmiana wierzyciela a klauzula wykonalności

Brak komentarzy

Niektórzy nowi wierzyciele tzn. po nabyciu wierzytelności na podstawie umowy cesji, są zdezorientowani – nie wiedzą, czy w celu egzekucji komorniczej takiej wierzytelności musza w sądzie uzyskać klauzulę wykonalności na siebie czy może wystarczy im dokument cesji wierzytelności z podpisami poświadczonymi notarialnie. Niektórzy z nich nawet dopatrują się rzekomej sprzeczności pomiędzy art. 788 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego i art. Art. 8042 Kodeksu postępowania cywilnego. A żadna sprzeczność nie istnieje i aby to zrozumieć, wystarczy wiedzieć, czym różni się tytuł egzekucyjny od tytułu wykonawczego. Cały wpis »

28 listopada, 2020

kategoria: windykacja

tag:

Powództwo o zwolnienie z egzekucji administracyjnej u komornika sądowego

Brak komentarzy

Pytanie: Komornik sądowy zajął u dłużnika maszynę która jest moją własnością, co jestem w stanie wykazać. Wiem z kodeksu postępowania cywilnego, artykuł 841, że właściciel nie będący dłużnikiem może w takich przypadkach wnieść powództwo o zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji. Jednak co w sytuacji takiej jaką mam ja czyli przeciwko dłużnikowi komornik sądowy prowadzi egzekucję w której wierzycielem jest urząd skarbowy? Jak w tej sytuacji doprowadzić do zwolnienia rzeczy? Czy tez powództwo zgodnie z artykułem 841, też w terminie miesiąca? Cały wpis »

28 listopada, 2020

kategoria: windykacja

tag:

Pokrzywdzenie przyszłych wierzycieli

1 komentarz

Na gruncie cywilnym, wierzyciel wobec bezskuteczności postępowania egzekucyjnego wynikającej z darowania lub sprzedaży majątku przez dłużnika se świadomością pokrzywdzenia wierzycieli, ma prawo żądać uznania takiej czynności prawnej za bezskuteczną wobec niego. Jest to skarga pauliańska (art. 527 Kodeksu cywilnego) dzięki której już wielu wierzycielom udało w końcu wyegzekwować należność. Cały wpis »

28 listopada, 2020

Cesja wierzytelności a przedawnienie

Brak komentarzy

Już kilka razy zostałem zapytany o to, czy cesja wierzytelności powoduje przerwanie biegu przedawnienia długu. Przypadki przerwania biegu przedawnienia roszczenia ustawodawca wskazał w art. 123 Kodeksu cywilnego. I tak też, bieg przedawnienia przerywa się: Cały wpis »

27 listopada, 2020

kategoria: windykacja

tag: