Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Konfrontacja świadka z podejrzanym

Brak komentarzy

Pytanie: Jestem świadkiem i jednocześnie pokrzywdzonym w sprawie, ja zawiadomiłem prokuraturę. Do części zarzutów podejrzany będący jeszcze miesiąc temu moim pracodawcą przyznał się a do innych może nie, nie wiem. Policja zapewniała mnie że obejdzie się bez konfrontacji ale prokurator na zakończenie przesłuchania mnie, że możliwa będzie konfrontacja i żebym był do dyspozycji pod telefonem do końca tego tygodnia. Byłem najpierw przez policję przesłuchiwany a później prawie tyle samo i to samo zeznawałem prokuratorowi, w inny dzień. Cały wpis »

10 lipca, 2020

kategoria: policja

Rękojmia między przedsiębiorcami

Brak komentarzy

Pytanie: Mam taką sprawę. Prowadzę firmę – dwa lata temu zakupiłem urządzenie w innej firmie, która ponoć jest importerem tych urządzeń, produkt o nazwie inverter sieciowy do dalszej odsprzedaży. Urządzenie to (gwarancja 5 lat) zostało zamontowane u mojego Klienta. Po okresie 13 miesiącach pracy, przestał działać. Zgłosiłem ten problem sprzedawcy. Niestety sprzedawca wymyśla różne powody łącznie z bezpośrednim odesłaniem przeze mnie produktu do producenta (Chiny). Uważam, że to on załatwia reklamacje, a gdzie i jak to wyśle, to wyłącznie jego sprawa. Cały wpis »

10 lipca, 2020

kategoria: inne

Zrzeczenie się spadku a skarga pauliańska

Brak komentarzy

Pytanie: Wiadomo mi że kiedy będąc dłużnikiem dokonam darowizny na kogoś z rodziny stając się niewypłacalną, to wierzyciel z łatwością może unieważnić taką darowiznę przy pomocy skargi pauliańskiej. A czy ma zastosowanie skarga pauliańska w sytuacji kiedy dokonywany jest umowny dział spadku i ja zrzekam się na rzecz innego spadkobiercy swojej części spadku? I jeżeli mogę zadać jeszcze jedno pytanie, to czy w takiej sytuacji grozi mi odpowiedzialność karna za udaremnienie egzekucji? Cały wpis »

10 lipca, 2020

Przesłuchanie świadka znajdującego się pod wpływem alkoholu lub narkotyków

Brak komentarzy

Pytanie: Gdy policjanci widzą że ktoś może coś wypił to biorą go na alkomat? Od ilu promil czekają aż wytrzeźwieje i dopiero go przesłuchują? Słyszałem nieraz że przesłuchanie jest niemożliwe dopóki nie wytrzeźwieje i to dopiero za dwa dni. Cały wpis »

9 lipca, 2020

kategoria: policja

Zgoda współmałżonka na zaciągnięcie kredytu

Brak komentarzy

Zgoda współmałżonka na zaciągniecie kredytu wymagana jest zasadniczo tylko gdy chodzi o kredyt na wysoką kwotę,który spłacany jest latami jak zwłaszcza kredyt hipoteczny. Może też być taka zgoda wymagana w sytuacji gdy zdolność kredytowa tego który kredyt zaciąga, jest nienajlepsza.

Teraz o o odpowiedzialności finansowej. Dla ułatwienia będę posługiwał się określeniami „mąż” i „żona” zamiast „współmałżonek”. Cały wpis »

9 lipca, 2020

Wniosek o ogłoszenie upadłości w złej wierze złożony

Brak komentarzy

Wniosek o ogłoszenie upadłości nie może być składany jawnie jedynie w celu wywarcia nacisku na dłużnika, aby ten spełnił zaległe świadczenie. Takie działanie wierzyciela traktowane jest przez prawo upadłościowe, jako działanie w złej wierze albowiem informacja o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości może doprowadzić do utraty dobrego imienia dłużnika na rynku gospodarczym. To z kolei może spowodować realną szkodę majątkową. Zgodnie z art. 34 ustawy prawo upadłościowe i naprawcze, w przypadku złożenia przez wierzyciela wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika w złej wierze, sąd, oddalając wniosek, obciąży wierzyciela kosztami postępowania i może nakazać wierzycielowi złożenie publicznego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Cały wpis »

9 lipca, 2020

kategoria: windykacja

tag:

Odpowiedzialność nowego wspólnika spółki cywilnej

Brak komentarzy

Pytanie: Załączam umowę i projekt pozwu. Adwokat skłonny był jak widać pozwać o zapłatę nie tylko ówczesnego wspólnika spółki cywilnej który w imieniu spółki zawarł umowę ze mną. W pozwie jako pozwaną wpisał też żonę tego wspólnika która w w czasie zawarcia tej umowy jeszcze wspólnikiem nie była, ale jest aktualnie wspólnikiem tej spółki cywilnej, obok swego męża. Czy rzeczywiście są podstawy ku temu aby pozwać w takiej sytuacji także ją a więc wspólnika który dopiero później stał się nim? Cały wpis »

8 lipca, 2020

kategoria: windykacja

Weksel jako zabezpieczenie wierzytelności

Brak komentarzy

Czy weksel jest dobrym zabezpieczeniem? Otóż nie, weksel nie tylko że nie jest dobrym zabezpieczeniem wierzytelności ale w ogóle nie jest jej zabezpieczeniem. Tak, wiem o tym, że nawet w tzw. literaturze fachowej pisze się o wekslu jako o zabezpieczeniu wierzytelności, ale to nieprawda, to po prostu błędne, szkodliwe wręcz dla laika określenie funkcji weksla. Weksel nie zabezpiecza odzyskania, wyegzekwowania należności. Weksel tylko mocno potwierdza istnienie należności – wierzytelności. Poniżej piszę o wekslu w kontekście głównie zabezpieczania pożyczki ale także wielu przedsiębiorców używa weksli do zabezpieczania wierzytelności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej a zresztą sami też udzielają między sobą pożyczek. Cały wpis »

8 lipca, 2020

kategoria: windykacja

Umowa pożyczki bez notariusza

Brak komentarzy

Czy umowa pożyczki bez notariusza jest ważna? Takie pytanie skierował do mnie jeden z czytelników. Tak, jest ważna, choćby i na przysłowiowym kolanie albo na desce klozetowej spisana. Po co więc ludzie niektórzy chadzają do notariusza i w jego obecności spisują umowę pożyczki zwłaszcza w formie aktu notarialnego? Jeżeli pożyczkobiorca zobowiązuje się w takiej umowie pożyczki do dobrowolnego poddania się egzekucji, to po bezskutecznym upływie terminu płatności pożyczkodawca uzyskuje w sądzie klauzulę wykonalności (o czym pożyczkobiorca nie jest powiadamiany przez sąd) i od razu może skierować do komornika wniosek o wszczęcie egzekucji Cały wpis »

8 lipca, 2020

kategoria: pożyczki

Zawiadomienie dłużnika o cesji wierzytelności

Brak komentarzy

Pytanie: Przeczytałem, że prowadząc firmę windykacyjną działał Pan na podstawie umowy cesji wierzytelności. Zamierzam do profilu działalności mojej firmy dołączyć też właśnie usługi windykacyjne i też na podstawie cesji działać i stąd moje pytanie. Chodzi mi o taką rzecz: kupuję dług i zgodnie z umowa cesji to ja zawiadamiam dłużnika o cesji a nie wierzyciel pierwotny a dłużnik mimo otrzymania takiego powiadomienia ode mnie spłaci dług na konto zbywcy. Czy taka czynność – spłata jest ważna też wobec mnie jako nabywcy? Cały wpis »

8 lipca, 2020

kategoria: windykacja

tag: