Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Współwłaściciel konta bankowego a komornik

3 komentarze

Pytanie: Czy komornik może zająć wspólne konto bankowe? Wspólne małżeńskie i wspólne partnerów, w konkubinacie, albo na przykład konto wspólne matki i córki? Jeżeli tak, to czy współwłaściciel konta bankowego może stracić swoją część środków na koncie? Oczywiście mowa o sytuacji w której drugi współwłaściciel nie jest dłużnikiem w sprawie komorniczej.

Odpowiedź: Tak, komornik może zająć wspólne konto bankowe zarówno w przypadku wspólności małżeńskiej: Zajęcie wspólnego konta bankowego współmałżonków jak i wtedy, gdy współwłaścicielami wspólnego konta są osoby nie znajdujące się w związku małżeńskim. Ba, komornik może zając nawet konto spółki cywilnej za dług jednego z jej wspólników: Zajęcie konta bankowego spółki cywilnej za długi wspólnika choć poza tym nie ma prawa prowadzić egzekucji z majątku spółki za dług jednego ze wspólników.

W każdym z wyżej wymienionych przypadków komornik może zająć środki na rachunku bankowym do wysokości udziału jaki dłużnik ma w tymże rachunku. Zwykle to 50% (w przypadku spółki cywilnej, jeżeli jest więcej niż dwóch wspólników to udział jest niższy) ale w umowie o prowadzenie rachunku bankowego współposiadacze mogą określić inną proporcję udziałów.

No to powiedzmy, że udziały formalnie wynoszą po połowie ale jeden ze współwłaścicieli konta ma przelewane na to konto w sumie o wiele więcej od drugiego i ten drugi nagle ma zajęcie komornicze. Komornik zabrał z tego tytułu połowę środków z których de facto większość jest własnością tego pierwszego właściciela który komornika nie ma. Czy ma on prawo domagać się od komornika żeby zwolnił te faktycznie jego środki przedkładając komornikowi potwierdzenia przelewów na to konto z nazwiskiem jego a nie tego współwłaściciela co ma komornika?

Jeżeli nie jest to konto współmałżonków, to nie ma takiej możliwości według wyroku Sądu Najwyższego z dnia 9 lutego 2012 r. sygn. akt III CSK 189/11 który rozpoznał podobną sprawę. Sąd ten uznał, że jedyną możliwością zabezpieczenia faktycznych wszystkich środków współwłaściciela przed egzekucją prowadzoną przeciwko drugiemu współwłaścicielowi jest zmodyfikowanie umowy rachunku bankowego poprzez ustalenie innych udziałów w rachunku czyli większych dla tego współwłaściciela który w większej części zasilił rachunek bankowy środkami.

Natomiast jeżeli jest to wspólny rachunek bankowy w ramach wspólności małżeńskiej, to małżonek dłużnika może żądać w drodze powództwa o zwolnienie od egzekucji zwolnienia środków, które nie wchodzą do majątku osobistego dłużnika, albo też środków, które nie pochodzą z pobranego przez dłużnika wynagrodzenia za pracę, dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw autorskich i praw pokrewnych, praw własności przemysłowej oraz innych praw twórcy.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

Komentarze do 'Współwłaściciel konta bankowego a komornik'

Subscribe to comments with RSS

 1. Bez sensu jest mieć wspólne konto z dłużnikiem jeżeli się wie ż eto dłużnik i może mieć egzekucję komorniczą. Jeżeli ktoś chce dać takiemu dostęp do pieniędzy na koncie to można go ustanowić pełnomocnikiem, upoważnić go. Wówczas komornik konta nie zajmie.

  Andersen

  2 sie 22 o 20:41

 2. Czy taki wyrok sądu najwyższego jest obowiązujący we wszystkich tego typu sprawach? Czy sąd rejonowy rozpatrując skargę na komornika który nie chce zwolnić środków współwłaściciela, może orzec inaczej?

  Dawid

  3 sie 22 o 17:27

 3. Nie jest obowiązujący – wiążący dla innych sadów ale istnieje bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że inny sąd powszechny oprze się na orzeczeniu SN.

  admin

  3 sie 22 o 19:52

Skomentuj