Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Zajęcie wspólnego konta bankowego współmałżonków

7 komentarzy

Pytanie: Komornik sądowy znienacka uruchomił egzekucję przeciwko mojemu mężowi. Chodzi o sprawę w której mąż nie wiedział, że już jest wyrok, ale trudno, z tym już musimy się pogodzić. Ja nie jestem dłużnikiem, tylko mąż, to wyrok z powodu pożyczki o której nawet nie widziałam. mamy wspólne konto w banku a na tym koncie jest zapłata za naszą wspólną małżeńska działkę którą niedawno sprzedaliśmy. Będę zobowiązana za poradę: czy komornik może zająć nasze wspólne konto bankowe i pieniądze ze sprzedaży działki?

Przeczytaj też: Zgoda współmałżonka na zaciągnięcie kredytu

Odpowiedź: Zgodnie z art. 891(2) § 1 Kodeksu postępowania cywilnego komornik może w takiej sytuacji zająć Państwa wspólne konto bankowe ale zgodnie z § jak chodzi o znajdujące się na tym koncie środki ze sprzedaży działki będącej wspólnością małżeńską, to mogą Państwo wnieść powództwo przeciwegzekucyjne z żądaniem zawieszenia egzekucji. Sugerowałbym jednak przelanie tych środków na Pani osobiste konto bankowe (najlepsze oferty takich kont mamy tutaj), gdyż może zdarzyć się tak, że zanim sąd nakaże komornikowi zawiesić postępowanie egzekucyjne z tego wspólnego konta bankowego, to bank zdąży komornikowi przelać te pieniądze a ten wierzycielowi męża. Wówczas można będzie doprowadzić do zasądzenia od wierzyciela męża zwrotu tych pieniędzy ale nie wiadomo, czy wierzyciel będzie wypłacalny – czy będzie z czego ściągnąć tę należność.

Proponuję też zapoznać się z wpisem Składniki majątku osobistego współmałżonka zawierającego informacje pomocne w sytuacji gdy komornik, tak jak w opisanej przez Panią sytuacji, prowadzi postępowanie egzekucyjne tylko przeciwko jednemu ze współmałżonków.

Przeczytaj też: Współwłaściciel konta bankowego a komornik

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

Komentarze do 'Zajęcie wspólnego konta bankowego współmałżonków'

Subscribe to comments with RSS

 1. Czy żona dłużnika to też dłużnik?

  MagdaS

  25 kw. 21 o 08:12

 2. Niekoniecznie, bo to zależy. Jeżeli np. w umowie pożyczki podpisali się jako pożyczkobiorca zarówno mąż jak i żona, to oczywiście oboje są dłużnikami, solidarnie. Wtedy możesz egzekwować zarówno z ich majątków odrębnych – osobistych (np. z wynagrodzenia za pracę), jak też z majątku wspólnego (np. wspólne mieszkanie) jako ze wspólności małżeńskiej – ustawowej.

  Jeżeli natomiast jako pożyczkobiorca w umowie figuruje tylko jedno z nich a więc na przykład mąż a żona tylko wyraziła na umowie pożyczki zgodę na jej zaciągnięcie przez męża, ale nie jest w niej wskazana jako pożyczkobiorca solidarny, to możesz egzekwować z majątku osobistego – odrębnego współmałżonka – dłużnika czyli jej męża ale nie z jej majątku osobistego. Możesz też jednak w takiej sytuacji egzekwować z ich majątku wspólnego.

  I trzecia opcja, to wtedy gdy żona nie figuruje w umowie pożyczki (ani w odrębnym piśmie) ani jako pożyczkobiorca solidarny ani jako osoba – współmałżonek który wyraził zgodę na zaciągnięcie pożyczki przez męża. Wówczas możesz egzekwować dług tylko z majątku osobistego jej męża co oznacza, że nie możesz prowadzić egzekucji ze wspólnej nieruchomości. O.K., komornik może zająć ich wspólną nieruchomość na Twój wniosek, ale nie będzie można prowadzić z niej egzekucji. Musi taką nieruchomość prędzej lub później zwolnić.

  Jeżeli jednak egzekucja przeciwko dłużnikowi – mężowi zostanie umorzona z powodu bezskuteczności, to jako wierzyciel będziesz mógł doprowadzić do przymusowego podziału majątku, co tyczy się także nieruchomości. W takiej sytuacji w wyniku dokonanego podziału dłużnik będzie już miał majątek osobisty i z tego majątku komornik będzie mógł prowadzić egzekucję.

  admin

  25 kw. 21 o 09:09

 3. Komornik może zająć wspólne konto tak małżonków jak i osób nie będących w związku małżeńskim czyli partnerów o czym się przekonałam osobiście. Skargi na komornika na nic się nie zdały.

  Maria

  7 cze 21 o 05:36

 4. Może zająć ale nie wszystkie pieniądze tylko tyle co przypada dłużnikowi – współmałżonkowi a ile to wynika z umowy rachunku bankowego. Bank wykonuje komornicze zajęcie na tej podstawie.

  Lasse

  1 lip 21 o 20:24

 5. Ochrona innych składników majątku wspólnego małżonków też nie do końca działa. Wystarczy że egzekucja z majątku osobistego małżonka zakończy się bezskutecznie i komornik będzie mógł zabrać się za majątek wspólny na przykład za wspólne mieszkanie.

  Anonim

  9 paź 21 o 15:58

 6. Czy w przypadku zajęcia rachunku wspólnego małżonków, gdzie dłużnikiem jest tylko jeden z nich przysługuje im jedna kwota wolna czy należy zwracać się do komornika o ustalenie udziału dłużnika w rachunki bankowym ?

  Hanka

  11 sie 22 o 15:55

 7. Każdemu ze współwłaścicieli konta przysługuje osobno pełna kwota wolna czyli 75% wynagrodzenia minimalnego, co miesiąc.

  admin

  11 sie 22 o 16:22

Skomentuj