Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Komornik a konkubinat

4 komentarze

Pytanie: Czy komornik może zajmować mój majątek osobisty za długi mojego konkubenta? Wspólnego majątku nie mamy, rzeczy i konta bankowe są tylko albo moje albo jego. Szukałam przepisów odnośnie egzekucji komorniczej w konkubinacie ale niczego nie znalazłam.

Przeczytaj też: Czy komornik może zająć współwłasność

Odpowiedź: Komornik nie ma prawa zająć Pani osobistego majątku za długi konkubenta. Przy czym istotne jest to, ażeby była Pani w razie czego udowodnić, że dana rzecz jest Pani własnością zwłaszcza gdy jak sądzę, mieszkacie Państwo razem. Chodzi o dowody w postaci rachunków imiennych za zakupione rzeczy lub chociaż innych dowodów świadczących o tym, że dana rzecz jest własnością Pani.

Przeczytaj też: Jak udowodnić własność ruchomości przed komornikiem, sądem

A jeżeli mielibyśmy coś wspólnego, na przykład samochód?

W przypadku współwłasności w konkubinacie komornik może zająć udział jaki przysługuje dłużnikowi w danej rzeczy. Nie jest to bowiem współwłasność ustawowa małżeńska.

Przeczytaj też: Egzekucja z udziału w ruchomości

Wyjątkiem jest odpowiedzialność za długi za zapłatę czynszu. Art. 6881 KC (Kodeksu cywilnego) za zapłatę czynszu i innych należnych opłat odpowiadają solidarnie z najemcą stale zamieszkujące z nim osoby pełnoletnie przy czym ich odpowiedzialność ogranicza się do wysokości czynszu i innych opłat należnych za okres ich stałego zamieszkiwania. A zatem jeżeli najemca lokalu jest Pani konkubent i zadłużył je w okresie Waszego wspólnego zamieszkiwania w tym mieszkaniu, to i Pani odpowiada solidarnie z nim za te długi.

Przeczytaj też: Zajęcie ruchomości osoby trzeciej przez komornika

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

10 lipca, 2022

kategoria windykacja

tag

Komentarze do 'Komornik a konkubinat'

Subscribe to comments with RSS

 1. Istnieje chyba jeszcze jeden wyjątek w którym konkubent dłużnika odpowiada za długi, to są długi wobec skarbu państwa z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej czyli przede wszystkim zaległe podatki i składki zus.

  Niemka

  11 lip 22 o 04:35

 2. Tak ale tylko w wyjątkowych przypadkach i trzeba udowodnić że konkubent to konkubent. Chodzi o art. 111 Ordynacji podatkowej:
  § 1 Członek rodziny podatnika odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie z podatnikiem prowadzącym działalność gospodarczą za zaległości podatkowe wynikające z tej działalności i powstałe w okresie, w którym stale współdziałał z podatnikiem w jej wykonywaniu, osiągając korzyści z prowadzonej przez niego działalności.
  § 5 Odpowiedzialność, o której mowa w § 1:
  1) ograniczona jest do wysokości uzyskanych korzyści;

  admin

  11 lip 22 o 07:34

 3. W związku partnerskim są takie same zasady co do odpowiedzialności za długi partnera?

  jej

  11 lip 22 o 16:53

 4. Tak, konkubinat a związek partnerski to tożsame pojęcia. Znaczy się niektórzy uważają, że konkubinat to związek wyłącznie odmiennych płci a związek partnerski – niekoniecznie. Nie zmienia to faktu – jak chodzi o odpowiedzialność za długi partnera jest tak samo w konkubinacie jak w związku partnerskim.

  admin

  11 lip 22 o 16:58

Skomentuj