Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Zamknięcie konta bankowego zajętego przez komornika

30 komentarzy

Szereg osób przeciwko którym toczy się postępowanie egzekucyjne zadaje tytułowe pytanie a więc czy mogą zlikwidować rachunek bankowy gdy ten zajęty jest przez komornika. Zanim odpowiem na to pytanie, to ja mam pytanie a raczej sugestię: czy na pewno warto zamykać taki rachunek nawet jeżeli zanosi się na długą (wielomiesięczną) egzekucję? Jeżeli zamkniesz taki zajęty rachunek bankowy (no, można zamknąć o czym nieco więcej w dalszej części tekstu) to prawdopodobnie sprowokujesz komornika to ponownego rozesłania przez OGNIVO zapytań do wszystkich banków celem znalezienia Twojego nowego konta bankowego. A jeżeli nie zlikwidujesz zajętego konta to ponownie poszukiwanie komornik przeprowadzi może dopiero za pół roku. Przez kilka miesięcy więc (tak, komornicy w większości co około pół roku wznawiają poszukiwania kont bankowych) możesz mieć wolne od komornika konto które założyłeś wkrótce po zajęciu komorniczym tego starego. Korzystne konta osobiste są tutaj a konta firmowe tutaj.

Przeczytaj też: Komornik zajął puste konto

Jako się już rzekło wcześniej, posiadacz zajętego przez komornika rachunku bankowego może taki rachunek zamknąć wypowiadając bankowi umowę. Art. 730 Kodeksu cywilnego stanowi, że rozwiązanie umowy rachunku bankowego zawartej na czas nie oznaczony może nastąpić w każdym czasie wskutek wypowiedzenia przez którąkolwiek ze stron; jednakże bank może wypowiedzieć taką umowę tylko z ważnych powodów. Przepis ten, jak widać, milczy w kwestii zajęcia egzekucyjnego na rachunku bankowym co oznacza, że zajęcie komornicze nie może być przeszkodą do wypowiedzenia umowy o prowadzenie rachunku bankowego przez posiadacza tegoż rachunku. Strony umowy nie mogą skutecznie w umowie o prowadzenie rachunku bankowego zawrzeć zapisu sprzecznego z ustawą czyli w tym przypadku z przytoczonym art. 730 KC. Podobno niektóre banki takie zapisy w umowach zawierają i nie są skłonne zamykać kont na których jest zajęcie komornicze jak zaznaczyłem, takie zapisy i w konsekwencji odmowy likwidacji konta są bezprawne.

Przeczytaj też: Zamknięcie konta a historia rachunku bankowego

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

8 czerwca, 2020

Komentarze do 'Zamknięcie konta bankowego zajętego przez komornika'

Subscribe to comments with RSS

 1. A co jeżeli bank się upiera i konta nie myśli zlikwidować i nalicza opłaty? W końcu poda mnie do sądu i do komornika.

  ari

  8 cze 20 o 20:21

 2. To się odwołasz od nakazu zapłaty podnosząc, że roszczenie jest bezpodstawne – przełożysz potwierdzenie nadania wypowiedzenia umowy o prowadzenie rachunku bankowego wraz z zachowanym odpisem tegoż wypowiedzenia i powołasz się na przytoczony we wpisie art. 730 KC.

  admin

  8 cze 20 o 20:40

 3. A w jakim terminie bank zobowiązany jest do wypłacenia pozostałych nie zajętych środków finansowych po likwidacji konta?

  Anonim

  12 lut 21 o 14:46

 4. Nie może ich przetrzymywać po zamknięciu konta ale trzeb a bankowi wskazać nowe konto na które ma przelać środki. przynajmniej, o ile pamiętam, tak było gdy zamykałem firmowe konto w mBanku.

  admin

  12 lut 21 o 15:03

 5. A mnie interesuje czy po zamknięciu konta bank poinformuje o tym komornika tzn. że konto zostało zamknięte?

  wariat

  1 lip 21 o 16:43

 6. Tak, bank poinformuje komornika o tym, że zajęcie stało się niewykonalne z uwagi na likwidację konta.

  admin

  1 lip 21 o 18:23

 7. Aha to czyli nie zamykać konta z komornikiem ponieważ komornikowi przyjdzie na myśl poszukać nowego konta.

  wariat

  2 lip 21 o 18:48

 8. Dokładnie, to podstawa skutecznego unikania zajęcia nowego konta.

  admin

  2 lip 21 o 19:52

 9. Zamknięcie konta zajętego przez komornika jest wskazane jeżeli nie ma się zamiaru założyć nowego. Może dodatkowo stać się bodźcem do umorzenia egzekucji. A po umorzeniu praktycznie nie ma ryzyka takiego, że w przeciągu na przykład pół roku wierzyciel ponowni egzekucję.

  ludojad

  14 lip 21 o 14:19

 10. A po co zamykać, dzisiaj z urzędu kont osobiste są bezpłatne w prowadzeniu, niech je sobie komornik okupuje.

  Wiktor

  24 lip 21 o 20:16

 11. Może boją się że ich jakiś stary dłużnik dokona zapłaty na to zajęte konto…

  Sławek

  4 sie 21 o 14:33

 12. Głupota jest zamykanie zajętego konta, niech sobie będzie i mało tego, niech od czasu do czasu wpłynie na to konto jakaś niewielka suma żeby komornik się cieszył i myślałem że to jest jedyne konto dłużnika vide żeby nie szukał nowego. A propos czy do działalności muszę mieć firmowe czy może osobiste przejdzie?

  Gucio55

  19 wrz 21 o 04:37

 13. Żadnych formalnie potwierdzonych kwalifikacji nie musza mieć panie księgowe z biura rachunkowego. Żadnych licencji, zezwoleń, wykształcenia, nic. Co innego oczywiście osoba będąca doradcą podatkowym.

  admin

  19 wrz 21 o 06:46

 14. Witam. Mam pytanie jeśli zamknę konto zajęte przez komornika co ze środkami zgromadzonymi na nim ? Czy zostaną one w pełni wyplacone ? Pozdrawiam serdecznie

  BeKa

  30 gru 21 o 14:09

 15. Witam, skoro bank nie przekazał komornikowi środków znajdujących się na zajętym koncie, to znaczy, że są to środki mieszczące się w ustawowej kwocie wolnej od zajęcia i zamykając konto bank przekaże je właścicielowi konta (Pani/Panu). Pozdrawiam.

  admin

  30 gru 21 o 14:17

 16. Wypłatę mam ostatniego każdego miesiaca. 30.11 wpłynęło na konto ok 2800 PLN już po potrąceniu 50% dla komornika. 1.12 mogłem wypłacić 2060 PLN co też uczyniłem więc powinno zostać ok 740, dzisiaj prawdopodobnie wpłynie na konto wyplata. Więc rozumiem że jeśli pójdę jutro zamknąć konto to bank wypłaci mi te 740 pln+ grudniowa wypłatę w całości ?

  BeKa

  30 gru 21 o 14:32

 17. Widzę, że na konto wpływa wypłata już po potrąceniu więc komornik nie ma prawa jej zająć bez względu na wysokość kwoty która z tego tytułu znajdzie się na koncie. Uważam, że będzie Pan mógł wypłacić kwotę tej wypłaty która wpłynie natomiast nie jestem pewien, czy nie bank nie przekaże komornikowi tej reszty tj. 740 zł z wypłaty z poprzedniego miesiąca. Wątpliwość moja bierze się stąd, że kwoty wolne z kolejnych miesięcy nie sumują się też jako kwota wolna,. o ile mi wiadomo. Sam jestem ciekaw, proszę o informację jutro po wypłaceniu.

  admin

  30 gru 21 o 14:44

 18. Dzisiaj wpłynęło ok 2900 PLN już po potrąceniu 50% więc teoretycznie jutro przy zamknięciu konta suma powinna wynosić 3600 PLN

  Beka

  30 gru 21 o 17:21

 19. O ile bank nie przekaże komornikowi tych 740 zł jako pochodzących z poprzedniego miesiąca.

  admin

  31 gru 21 o 04:04

 20. Z tego co widze w bankowości elektronicznej kwota nie zostalaa przekazana, A jeśli przekażą wzniosę skargę i zażalenie na działania komornicze na podstawie podwójnego zajęcia komorniczego co w świetle prawa jest niezgodne

  Beka

  31 gru 21 o 08:12

 21. Skoro do tej pory bank nie przekazał komornikowi tych 740 zł to myślę, że już nie przekaże. To jest chyba automatycznie wykonywane.

  admin

  31 gru 21 o 08:26

 22. Cenna wskazówka, nie zamykać zajętego konta, otworzyć nowe i udawać że zajęte jest dalej jedynym kontem. Jakiś symboliczny wpływ do czasu do czasu żeby komornik sobie ochłap zajął i myślał że konto jest czynne znaczy używane.

  tamtaram

  10 mar 22 o 20:31

 23. A co zrobić kiedy jest zbieżność zajęć kwota zajęta nie pokrywa zadłużenia.
  Konto zajęte zostalo wypowiedzianna umowa po 3mies.od zajęcia zrobil to bank.
  Konto nie ma.srodki zajęte nie zostały przekazane nikomu są w banku nadal.

  Artpor

  1 wrz 22 o 13:05

 24. Jeżeli bank wypowiedział umowę, to bym się tym nie przejmował i odmówił uiszczenia ewentualnych opłat których za prowadzenie rachunku zażąda bank ponieważ umowa została rozwiązana. To nie problem właściciela rachunku że jak rozumiem, wciąż ma udostępniony przez bank wgląd do rachunku. Bank środki zajął na polecenie komorników i będzie dalej zajmował aż przyjdzie dyspozycja z sądu, komu je przelać. Umowa o prowadzenie rachunku bankowego chyba nie przewiduje niemożność zamknięcia rachunku w przypadku zbiegu egzekucji?

  admin

  1 wrz 22 o 14:01

 25. admin
  Tak sirodki są zajęte od 3 mies.nie zostały przekazane wierzycielom.
  Odsetki umowne u komornika są naliczane od zajentych kwot .
  Czy to nie jest tak że bank powinien przekazać w ciągu 7 dni na konto komornika?

  Artpor

  1 wrz 22 o 14:25

 26. Już raczej dawno powinien przekazać po rozstrzygnięciu przez komorników który komornik ma przejąć sprawę drugiego komornika i łącznie prowadzić egzekucję. Uzgadnianie i przekazanie akt trochę trwa ale to już raczej za długo. Proszę może skontaktować się z komornikami telefonicznie i zapytać. Proszę następnie o informacje tutaj w komentarzu.

  admin

  1 wrz 22 o 14:45

 27. Za długo to mało powiedziane.
  Na poprzednim konicie bankowym kwota jest nie rozstrzygnięta od 17 mies.
  Zablokowane sirodki 34 000zl.
  Obawa jest ze tu bedzie tak samo.
  Wiele pytań wniosków rozmów i nikt nie umie tego wyprostować.
  Nie wiem gdzież to można jeszcze zgłaszać.

  Artpor

  2 wrz 22 o 06:00

 28. Można by wnieść skargę do prezesa sądu rejonowego przy którym komornicy ci działają. Na ich opieszałość. Można by też zgłosić do prokuratury prawdopodobieństwo popełniania przestępstwa urzędniczego niedopełniania obowiązków przez komorników: Art. 231 § 1 KK: Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

  Działają na Twoją szkodę, bo wciąż naliczają Ci odsetki a środki Ci zablokowali a już dawno powinny zostać przekazane wierzycielowi i pomniejszyć pozostający dług.

  admin

  2 wrz 22 o 09:10

 29. A czy można zamknąć konto firmowe zajęte przez komornika? Nie osobiste (to już wiem że można) lecz firmowe?

  Przemek

  8 wrz 22 o 08:37

 30. Można zamknąć konto z komornikiem zarówno osobiste jak i firmowe.

  admin

  8 wrz 22 o 19:01

Skomentuj