Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Zajęcie konta bankowego spółki jawnej za długi wspólnika

2 komentarze

O ile zajęcie i egzekucja z rachunku bankowego spółki cywilnej za długi jednego z jej wspólników jest możliwa, to już w przypadku spółki jawnej taka możliwość nie wchodzi w grę. Spółka jawna bowiem, w przeciwieństwie do spółki cywilnej, jest spółką prawa handlowego. W Kodeksie spółek handlowych brak sprzecznego przepisu podobnego do tego który funkcjonuje w kodeksie cywilnym (art. art. 8911 § 1 kpc) który zezwalałby na egzekucję z konta spółki za prywatny dług jednego z jej wspólników. Kodeks spółek handlowych w art. 62 § 1 stanowi, że w czasie trwania spółki wierzyciel wspólnika może uzyskać zajęcie tylko tych praw służących wspólnikowi z tytułu udziału w spółce, którymi wspólnikowi wolno rozporządzać. Tymczasem w czasie trwania spółki wspólnik spółki jawnej nie ma prawa do rozporządzania swoimi udziałami w majątku spółki i dotyczy to także środków zgromadzonych na rachunku bankowym spółki jawnej.

Przeczytaj też: Konto firmowe a kwota wolna od zajęcia komorniczego

Gdyby nawet komornik wystosował do banku zajęcie konta bankowego spółki w omawianej sytuacji, to bank ma obowiązek odmówić wykonania polecenia zajęcia konta spółki. Czytałem o (nie wiem czy faktycznym a nie zmyślonym) przypadku w którym komornik w takiej sytuacji wystosował zajęcie konta spółki a bank to zajęcie zrealizował. W takim przypadku należy zaskarżyć czynność komornika do sądu rejonowego przy którym ten komornik działa.

Przeczytaj też: Odszkodowanie od banku za przelanie komornikowi świadczeń niepodlegających egzekucji

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

6 listopada, 2020

Komentarze do 'Zajęcie konta bankowego spółki jawnej za długi wspólnika'

Subscribe to comments with RSS

  1. Już były takie przypadki, że bank nie miał prawa zrealizować zajęcia komorniczego a bezmyślnie zrealizował. Rutyna i lęk przed komornikiem.

    Zaza

    13 lut 21 o 20:55

  2. A gdzie lęk przed pokrzywdzonym właścicielem konta bankowego? Komornik to urzędnik państwowy i jeżeli jego żądanie jest bezprawne, to należy zdecydowanie zaprotestować łącznie z wyciągnięciem konsekwencji wobec niego.

    obatel

    22 lip 21 o 11:42

Skomentuj