Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Zajęcie konta bankowego spółki cywilnej za długi wspólnika

4 komentarze

Wielu dłużników w celu uniknięcia egzekucji a zarazem chcąc wciąż prowadzić działalność gospodarczą, zostaje wspólnikiem w spółce cywilnej. Taki manewr nie daje aż takiej takiej pewności bezkarności jak zostanie wspólnikiem spółki z o.o. w przypadku której zajęcie jakiegokolwiek składnika majątku spółki, w tym wierzytelności np. z rachunku bankowego absolutnie nie wchodzi w grę jeżeli tytuł wykonawczy jest na wspólnika spółki albo / zarazem na członka zarządu. Jak więc przedstawia się w tej kwestii sytuacja w przypadku spółki cywilnej – czy wierzyciel posiadający tytuł wykonawczy na wspólnika spółki cywilnej za zobowiązanie niedotyczące działalności takiej spółki (na przykład powstałe jeszcze przed jej założeniem) może skutecznie żądać od komornika przeprowadzenia egzekucji z konta bankowego spółki?

Przeczytaj też: Zajęcie wierzytelności wspólnika spółki cywilnej

Z jednej strony mamy art. 778 Kodeksu postępowania cywilnego zgodnie z którym do egzekucji ze wspólnego majątku wspólników spółki prawa cywilnego konieczny jest tytuł egzekucyjny wydany przeciwko wszystkim wspólnikom. Spółka cywilna jest spółką prawa cywilnego a rachunek bankowy spółki cywilnej należy do wspólnego majątku wspólników w związku z czym należałoby stwierdzić, że zajęcie konta bankowego spółki cywilnej za długi jej wspólnika nie jest możliwe.

Przeczytaj też: Uznanie długu przez jednego wspólnika spółki cywilnej

Problem jednak w tym, że w tymże Kodeksie postępowania cywilnego znajduje się przepis stojący w sprzeczności do powyższego. Chodzi o art. 8911 § 1 stanowiący, że na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przeciwko dłużnikowi można zająć wierzytelność z rachunku wspólnego prowadzonego dla dłużnika i osób trzecich. Dalsze czynności egzekucyjne będą prowadzone do udziału przypadającego dłużnikowi w rachunku wspólnym stosownie do treści umowy rachunku bankowego, którą dłużnik jest obowiązany przedłożyć komornikowi w terminie tygodnia od daty zajęcia. Jeżeli umowa nie określa udziału w rachunku wspólnym albo gdy dłużnik nie przedłoży umowy, domniemywa się, że udziały są równe. Po ustaleniu udziału dłużnika zwalnia się pozostałe udziały od egzekucji.

I tenże ww. przepis uprawnia do zajęcia konta spółki cywilnej za dług jej wspólnika! Kilka lat temu uzyskałem tytuł wykonawczy na dłużnika z tytułu niezwróconej pożyczki prywatnej. Dłużnik ten wraz z ojcem był wspólnikiem spółki cywilnej właśnie i komornik przeprowadził skuteczną egzekucję z konta spółki cywilnej.

Przeczytaj też: Zajęcie wspólnego konta bankowego współmałżonków

Nie pamiętam dokładnie, czy ową sprawę miałem przed czy po wydaniu przez Sąd Najwyższy postanowienia z dnia 17 stycznia 2007 roku, sygn. akt II CSK 321/06, w którym stwierdzono, że dopóki trwa stosunek prawny spółki wspólność łączna majątku wspólnego jest nienaruszalna (art. 863 k.c.). Zajęcie rachunku bankowego spółki, gdzie znajdują się środki pieniężne nie będące zyskiem spółki powoduje, że za zobowiązania wspólnika odpowiadają wszyscy wspólnicy. Środki finansowe zgromadzone na rachunku nie stanowią przecież zysku podlegającego wypłacie i podziałowi pomiędzy wspólników, a stanowią jedynie majątek obrotowy spółki, który do czasu jego podziału stanowi współwłasność. Dopuszczona na podstawie art. 8911 § 1 k.p.c. możliwość zajęcia rachunku bankowego spółki, narusza podstawowe zasady ochrony konstytucyjnej prawa własności.

Przeczytaj też: Komornik a spółka cywilna

Nie ważne jednak, bo ten “lewy” przepis czyli art. 8911 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego po dziś dzień czyli 13 lat od wydania wspomnianego postanowienia SN nie został “zdjęty” z kpc więc egzekucja prywatnego długu osoby będącej wspólnikiem spółki cywilnej, z rachunku bankowego tejże spółki wciąż jest możliwa.

Przeczytaj też: Współwłaściciel konta bankowego a komornik

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

6 listopada, 2020

Komentarze do 'Zajęcie konta bankowego spółki cywilnej za długi wspólnika'

Subscribe to comments with RSS

 1. Miałem sprawę prywatną u komornika przeciwko dłużnikowi o którym komornik ustalił że jest wspólnikiem sc i prowadził egzekucję z konta spółki dzięki czemu sporą część długu ściągnął.

  Anonim

  31 lip 21 o 14:47

 2. Ze wspólnego konta małżonków też można ściągać kiedy tylko jedno jest wspólnikiem. Jedyny mądry przepis w tym współwłasnościowym bigosie.

  mortadela

  27 sie 21 o 05:07

 3. Nie wspólnikiem tylko dłużnikiem (poprawka to tego powyższego komentarza).

  sztos

  25 paź 21 o 18:09

 4. Coś podobnego do zajęcia wspólnego konta współmałżonków – też zajmują je komornicy gdy egzekucja dotyczy tylko jednego małżonka.

  Gola

  26 sty 22 o 11:54

Skomentuj