Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Ponowny wniosek o wyjawienie majątku

2 komentarze

Pytanie: Mam pytanie dotyczące wyjawienia majątku przed Sądem- co w sytuacji gdy, dłużnik tego nie zrobi? Załóżmy, że po prostu odmówi udzielenia jakichkolwiek informacji. Wiem, że dłużnik może zostać ukarany grzywną (jaka to kwota?), która jeśli nie zostanie zapłacona to może zostać zamieniona na areszt nie dłuższy niż 30 dni. Jakie są inne konsekwencje? Jak często można być wzywanym mając na głowie kilkunastu wierzycieli? Co w sytuacji gdy przebywa się za granicą i nie ma możliwości, aby dowiedzieć się o wniosku wierzyciela i przymusowym doprowadzeniu?

Przeczytaj też: Wyjawienie majątku po umorzeniu postępowania egzekucyjnego

Odpowiedź: Jeżeli pomimo zastosowania wspomnianych środków przymusu dłużnik nie złoży wykazu majątku, to ten sam jak również inny (w tym nowy) wierzyciel dopiero po roku od wyczerpania środków przymusu (jak i po złożeniu wykazu majątku) może ponownie skutecznie złożyć wniosek o złożenia wykazu majątku z takimi samymi konsekwencjami. Tak stanowi art. 9181 kpc.

Przeczytaj też: Wyjawienie majątku osoby prawnej

Dłużnik ma obowiązek powiadomić komornika o zmianie miejsca zamieszkania. Jeżeli nie dopełni tego obowiązku, to pisma od komornika i z sądu wysyłane na wcześniejszy – już nieaktualny adres zamieszkania traktowane są jako doręczone. Jeżeli zatem zostanie orzeczona grzywna a następnie areszt, to będą te kary egzekwowane gdy adres pobytu dłużnika stanie się już znany (po powrocie za granicy).

Przeczytaj też: Dłużnik za granicą a polski komornik

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

9 grudnia, 2022

Komentarze do 'Ponowny wniosek o wyjawienie majątku'

Subscribe to comments with RSS

  1. To jest głupie, że trzeba czekać rok na ponowne wyjawienie i ukaranie dłużnika który znowu nie wyjawi majątku. Gdyby możliwe było co miesiąc, co miesiąc grzywna po czym areszt, to byłoby skuteczniej.

    Maćko

    10 gru 22 o 21:49

  2. Za areszt w takiej sytuacji płaci wierzyciel. Tak samo za przymusowe doprowadzenie.

    Alina

    12 gru 22 o 15:48

Skomentuj