Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Wyjawienie majątku po umorzeniu postępowania egzekucyjnego

7 komentarzy

Pytanie: Czy wierzyciel może żądać wyjawienia majątku przez dłużnika już po umorzeniu postępowania egzekucyjnego? Egzekucja komornicza została umorzona z uwagi na całkowitą jej bezskuteczność.

Przeczytaj też: Wykaz majątku a wyjawienie majątku

Odpowiedź: W mojej ocenie jest to możliwe skoro jest to możliwe przed wszczęciem (pierwszego w tej sprawie) postępowania egzekucyjnego: Wyjawienie majątku przed wszczęciem egzekucji. Tym bardziej, że wcześniejsza bezskuteczna i jako taka umorzona egzekucja komornicza jest uprawdopodobnieniem tego, że nie uzyska zaspokojenia w pełni swojej należności ze znanego mu majątku albo z przypadających dłużnikowi bieżących świadczeń periodycznych za okres sześciu miesięcy.

Przeczytaj też: Komornik ma obowiązek wezwać dłużnika do wyjawienia majątku bez wcześniejszego poszukiwania

Na wszelki wypadek wezwać dłużnika do zapłaty listem i odczekać 14 dni od daty doręczenia mu wezwania czyli spełnić warunek wyjawienia majątku przed wszczęciem egzekucji.

Przeczytaj też: Ponowny wniosek o wyjawienie majątku

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

11 października, 2022

Komentarze do 'Wyjawienie majątku po umorzeniu postępowania egzekucyjnego'

Subscribe to comments with RSS

 1. A jak dłużnik nie odbiera korespondencji?

  Piotr

  26 paź 22 o 08:32

 2. Jeżeli ten adres zamieszkania okaże się aktualny to zostanie potraktowana jak odebrana – doręczona z wszystkimi konsekwencjami odebranego pisma.

  admin

  26 paź 22 o 10:59

 3. adres jest aktualny, ale co jeśli dłużnik majątku nie wyjawi, nie pojawi się w sądzie, a nałożona grzywna nie zostanie opłacona lub opłacona przez kogoś innego?

  Piotr

  26 paź 22 o 12:10

 4. Grozi mu przymusowe doprowadzenie do sądu a za niezapłacenie grzywny – areszt.

  admin

  26 paź 22 o 15:51

 5. A czy tych kosztów doprowadzenia i aresztu nie pokrywa wierzyciel?

  Piotr

  27 paź 22 o 08:17

 6. Tak, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 stycznia 2004 r. [Dz.U. 2004 nr 15 poz. 142] koszty te obciążają wierzyciela.

  admin

  27 paź 22 o 08:56

 7. admin

  27 paź 22 o 08:58

Skomentuj