Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Skuteczność wyjawienia majątku dłużnika

4 komentarze

Pytanie: Od prawie roku próbuje zmusić dłużnika do wyjawienia majątku – nie odpowiedział na wezwanie komornika, nie stawił się 2x w Sądzie. Chciałbym zawnioskować o przymusowe doprowadzenie, ale kto ewentualnie za to zapłaci? Słyszałem też że sąd może ukarać dłużnika grzywną, którą zamienia się na areszt, ale gdy ów delikwent za nic ma wezwania to co mogę z tym zrobić? Jaka w praktyce jest skuteczność takich działań?

Przeczytaj też: Ponowny wniosek o wyjawienie majątku

Odpowiedź: Decyzja o ukaraniu dłużnika grzywną za niezłożenie wykazu majątku leży w gestii komornika; może on ukarać dłużnika ale nie ma takiego obowiązku. Przymusowe doprowadzenie dłużnika do sądu można zastosować po bezskutecznym ukaraniu go grzywną i na wniosek wierzyciela. Sądy niestety od wierzyciela żądają z góry kosztów przymusowego doprowadzenia dłużnika do sądu oraz kosztami pobytu dłużnika w areszcie. Powołują się tu na Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 stycznia 2004 r., [Dz.U. 2004 nr 15 poz. 142].

Przeczytaj też: Grzywna za niezłożenie wykazu majątku

Co do samego złożenia wykazu majątku jeżeli dłużnik w końcu zostanie przymuszony do tego, to nie spodziewałbym się tego, że ujawni jakiś składnik majątku którego komornik nie namierzył. Jeżeli nawet dłużnik posiada jakiś składnik majątku którego komornik nie był w stanie namierzyć korzystając z ustawowych uprawnień i narzędzi, to dłużnik (zwłaszcza taki oporny) zapewne zatai informację o nim.

Przeczytaj też: Czy zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika?

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

21 kwietnia, 2023

Komentarze do 'Skuteczność wyjawienia majątku dłużnika'

Subscribe to comments with RSS

 1. A czy to nie jest tak, że to sąd każe dłużnika grzywną za brak stawiennictwa lub brak wyjawienia majątku i dopiero gdy jej nie opłaci to można zamienić ją na areszt? Czy coś pomyliłem?

  Antoni

  22 kw. 23 o 12:18

 2. Jeżeli chodzi o wyjawienie majątku przed sądem (a nie złożenie wykazu majątku przed komornikiem i konsekwencje niezłożenia), to może mieć zastosowanie art. 916 kpc.
  § 1. Jeżeli dłużnik bez usprawiedliwionej przyczyny nie stawi się do sądu w celu złożenia wykazu lub przyrzeczenia albo stawiwszy się wykazu nie złoży lub odmówi odpowiedzi na zadane mu pytanie albo odmówi złożenia przyrzeczenia, sąd może skazać go na grzywnę lub nakazać przymusowe doprowadzenie oraz może zastosować areszt nieprzekraczający miesiąca.

  Mamy “MOŻE skazać…. nakazać doprowadzić… może zastosować areszt” czyli sąd może skazać na grzywnę, nakazać przymusowe doprowadzenie, zastosować areszt ale nie musi jak wynika z brzmienia ww. przepisu. W przeciwnym wypadku byłoby “skaże go… nakaże przymusowe doprowadzenie… zastosuje areszt”.

  admin

  23 kw. 23 o 07:41

 3. Dłużnicy łżą bez skrupułów w wykazach i wyjawieniach majątku.

  donor

  24 kw. 23 o 17:27

 4. No, jeden dłużnik zeznał podczas wyjawienia majątku przed sądem, że nic nie ma a ja znalazłem jego spółdzielcze własnościowe mieszkanie w miejscowości zamieszkania (i sądu).

  admin

  24 kw. 23 o 20:29

Skomentuj