Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Złożenie wykazu majątku przez pełnomocnika

4 komentarze

Pytanie: Jeśli dłużnik przebywa za granicą, to czy jego pełnomocnik- adwokat może złożyć za niego wykaz majątku z przyrzeczeniem, gdy zapis w pełnomocnictwie brzmi – prowadzenia wszelkich czynności dotyczących zabezpieczenia i egzekucji?

Przeczytaj też: Udzielenie wyjaśnień komornikowi a złożenie wykazu majątku

Odpowiedź: Nie, nie ma takiej możliwości ażeby pełnomocnik pełnomocnik osoby posiadającej zdolność do czynności prawnych złożył w jej imieniu wykaz majątku przed komornikiem na podstawie Art. 8011 kpc (kodeksu postępowania cywilnego).

Przeczytaj też: Komornik ma obowiązek wezwać dłużnika do wyjawienia majątku bez wcześniejszego poszukiwania

A jeżeli dłużnik udzielił pełnomocnikowi pełnomocnictwa szczególnego – do złożenia wykazu majątku?

Również nie i w żadnym wypadku. Przepisy nie przewidują takiej możliwości.

Przeczytaj też: Ponowny wniosek o wyjawienie majątku

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

29 stycznia, 2023

Komentarze do 'Złożenie wykazu majątku przez pełnomocnika'

Subscribe to comments with RSS

 1. To byłoby bez sensu, dłużnik nie przekazałby pełnomocnikowi wszystkich informacji o majątku albo pełnomocnik zapomniałby wszystkiego co się dowiedział, wyjawić. Kogo karać w takiej sytuacji.

  Mister

  30 sty 23 o 08:53

 2. Sami dłużnicy też przeważnie luźno podchodzą do wyjawiania majątku komornikowi. A poza tym w 955 przypadków jest tak, że cały majątek komornik ustali czyli często nic ponieważ dłużnik po prostu niczego nie ma. Na siebie.

  Harris

  5 lut 23 o 15:23

 3. A jeżeli dłużnik nie posiada zdolności sądowej, to przecież pełnomocnik składa za niego wykaz majątku.

  lorex

  19 kw. 23 o 21:36

 4. Nie pełnomocnik. Za osobę, która nie ma zdolności procesowej, wykaz i przyrzeczenie obowiązany jest złożyć jej przedstawiciel ustawowy. – art. 919 kpc.

  admin

  19 kw. 23 o 21:56

Skomentuj