Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Złożenie wykazu majątku przez pełnomocnika

2 komentarze

Pytanie: Jeśli dłużnik przebywa za granicą, to czy jego pełnomocnik- adwokat może złożyć za niego wykaz majątku z przyrzeczeniem, gdy zapis w pełnomocnictwie brzmi – prowadzenia wszelkich czynności dotyczących zabezpieczenia i egzekucji?

Przeczytaj też: Udzielenie wyjaśnień komornikowi a złożenie wykazu majątku

Odpowiedź: Nie, nie ma takiej możliwości ażeby pełnomocnik pełnomocnik osoby posiadającej zdolność do czynności prawnych złożył w jej imieniu wykaz majątku przed komornikiem na podstawie Art. 8011 kpc (kodeksu postępowania cywilnego).

Przeczytaj też: Komornik ma obowiązek wezwać dłużnika do wyjawienia majątku bez wcześniejszego poszukiwania

A jeżeli dłużnik udzielił pełnomocnikowi pełnomocnictwa szczególnego – do złożenia wykazu majątku?

Również nie i w żadnym wypadku. Przepisy nie przewidują takiej możliwości.

Przeczytaj też: Ponowny wniosek o wyjawienie majątku

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

29 stycznia, 2023

kategoria windykacja

tag

Komentarze do 'Złożenie wykazu majątku przez pełnomocnika'

Subscribe to comments with RSS

  1. To byłoby bez sensu, dłużnik nie przekazałby pełnomocnikowi wszystkich informacji o majątku albo pełnomocnik zapomniałby wszystkiego co się dowiedział, wyjawić. Kogo karać w takiej sytuacji.

    Mister

    30 sty 23 o 08:53

  2. Sami dłużnicy też przeważnie luźno podchodzą do wyjawiania majątku komornikowi. A poza tym w 955 przypadków jest tak, że cały majątek komornik ustali czyli często nic ponieważ dłużnik po prostu niczego nie ma. Na siebie.

    Harris

    5 lut 23 o 15:23

Skomentuj