Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Postępowanie zabezpieczające a złożenie wykazu majątku

2 komentarze

Pytanie: Czy jeśli we wniosku egzekucyjnym o wykonanie zabezpieczenia na podstawie udzielonego przez sąd zabezpieczenia roszczeń przed złożeniem pozwu, wskazałem sposoby egzekucji tj.
– z rachunków bankowych o numerach …., tu podane numery kont
– z ruchomości znajdujących się tu, adres zamieszkania dłużnika,
to czy komornik musiał wezwać dodatkowo (miał taki obowiązek ) dłużnika do wykazania majątku z przyrzeczeniem, czy też nie miał takiego obowiązku?

Przeczytaj też: Zabezpieczenie roszczenia w postępowaniu upominawczym

Dodam, że komornik oświadczył mi podczas rozmowy telefonicznej iż był we wskazanym we wniosku miejscu zamieszkania dłużnika, lecz nic nie zabezpieczył. Zabezpieczył tylko część z kwoty na rachunkach bankowych.

Przeczytaj też: Opłata za wykonanie zabezpieczenia przez komornika

Odpowiedź: Złożenie wykazu majątku ma miejsce w postępowaniu egzekucyjnym a nie w postępowaniu zabezpieczającym. Przepisy o postępowaniu zabezpieczającym nie przewidują zobowiązania dłużnika do złożenia wykazu majątku.

Przeczytaj też: Zabezpieczenie roszczenia pieniężnego przez komornika

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

Komentarze do 'Postępowanie zabezpieczające a złożenie wykazu majątku'

Subscribe to comments with RSS

  1. Do postępowania zabezpieczającego aby nie mają zastosowania przepisy o egzekucji?

    zgred

    29 sty 23 o 11:02

  2. Nie. Jest osobny dział w kodeksie postępowania cywilnego: postępowanie zabezpieczające.

    admin

    29 sty 23 o 14:36

Skomentuj