Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Spłacony dług a złożenie wykazu majątku

7 komentarzy

Pytanie: Przedstawię sprawę zwięźle.

Zawiadomienie o wszczęciu egzekucji z datą 29.08.2023 r.
Wezwanie dłużnika do udzielenia wyjaśnień z datą 29.08.2023 r.
Zawiadomienie banku z datą 29.08.2023 r.

Brak obecności – awizowano przesyłkę z pismami 01.09.2023 r.
Odebrano 04.09.2023 r.
Spłata wierzytelności w całości 06.09.2023 r.

Nałożenie grzywny z powodu nie złożenia wykazu majątku 11.09.2023 r.

Czy spłata wierzytelności nie była zakończeniem sprawy i wystarczającym powodem do nie składania wykazu?
Jakie są podstawy prawne dla postępowania w ten sposób przez tego komornika?

Przeczytaj też: Wyjawienie majątku po umorzeniu postępowania egzekucyjnego

Odpowiedź: Wyegzekwowanie długu zwalnia dłużnika z obowiązku udzielenia wyjaśnień jak i złożenia wykazu majątku jeżeli wyegzekwowanie długu nastąpiło przed upływem terminu wyznaczonego na udzielenie wyjaśnień / złożenie wykazu majątku a tak było w tym przypadku. Należy złożyć skargę na czynność komornika (na ukaranie grzywną): Odwołanie od grzywny nałożonej przez komornika

Skargę wnosi się do sądu ale uwaga: za pośrednictwem tegoż komornika czyli przesyła się ją na adres jego kancelarii.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

21 września, 2023

Komentarze do 'Spłacony dług a złożenie wykazu majątku'

Subscribe to comments with RSS

 1. Jaki jest koszt takiej grzywny?

  Frugo

  22 wrz 23 o 06:48

 2. Do trzech tysięcy złotych, znaczy maksymalnie tyle.

  admin

  22 wrz 23 o 10:06

 3. A co jeśli się nie ma takich pieniędzy?

  Frugo

  22 wrz 23 o 22:18

 4. Art. 25 Kodeksu wykroczeń.
  § 1. Jeżeli egzekucja grzywny okazała się bezskuteczna lub z okoliczności sprawy wynika, że byłaby ona bezskuteczna, sąd może zamienić grzywnę na pracę społecznie użyteczną, określając czas jej trwania. Praca społecznie użyteczna trwa najkrócej tydzień, najdłużej 2 miesiące. Przepisy art. 20 kara ograniczenia wolności § 2 i art. 21 nieodpłatna kontrolowana praca na cele społeczne § 1 stosuje się odpowiednio.
  § 2. Jeżeli egzekucja grzywny okazała się bezskuteczna lub z okoliczności sprawy wynika, że byłaby ona bezskuteczna, sąd zarządza wykonanie zastępczej kary aresztu, gdy:
  1) ukarany oświadczy, że nie wyraża zgody na podjęcie pracy społecznie użytecznej zamienionej na podstawie § 1 albo uchyla się od jej wykonania, lub
  2) zamiana grzywny na pracę społecznie użyteczną jest niemożliwa lub niecelowa.
  § 3. Zarządzając wykonanie zastępczej kary aresztu sąd przyjmuje, że jeden dzień zastępczej kary aresztu jest równoważny grzywnie od 20 do 150 złotych; kara zastępcza nie może przekroczyć 30 dni aresztu.
  § 4. Na postanowienie w przedmiocie kar zastępczych, o których mowa w § 1 i 2, przysługuje zażalenie.

  admin

  22 wrz 23 o 22:40

 5. To jak ktoś naprawdę nie ma to lepiej odsiedzieć 😀 Przynajmniej jeść dadzą, a zarobić 3tys po podatkach coraz trudniej

  Frugo

  23 wrz 23 o 06:23

 6. I to na koszt wierzyciela 🙂 To on bowiem musi na to wyłożyć z góry środki a jak nie wyłoży, to nie będzie aresztu. 🙂

  admin

  23 wrz 23 o 11:11

 7. Ja miałem taką sytuacje i szczerze nawet sam poinformowałem wierzyciela i komornika, że ja nie zapłacę tej grzywny, bo wole to dać żonie i dzieciom. Nic z tego nie wyszło, bo nie zapłacił zaliczki. Nie bójcie się ich, to tylko ludzie, którym wydaje się, że mają władze nad sytuacją. Nic bardziej mylnego.

  Criss

  24 wrz 23 o 11:00

Skomentuj