Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Wysokość grzywny za niezłożenie wykazu majątku

2 komentarze

Pytanie: Jaka jest wysokość grzywny za niezłożenie wykazu majątku przed komornikiem jak też za niewyjawienie majątku przed sądem? W przepisach nie jest określona kwota.

W sprawie niezłożenia wykazu przed komornikiem jest art. 8011 § 2 kpc – Jeżeli dłużnik bez usprawiedliwionej przyczyny nie złoży wykazu majątku wraz z oświadczeniem o jego prawdziwości i zupełności albo nie udzieli odpowiedzi na zadane mu pytanie, komornik może ukarać go grzywną.

Przeczytaj też: Odwołanie od grzywny nałożonej przez komornika

A w sprawie wyjawienia majątku jest art. 916 § 1 kpc – Jeżeli dłużnik bez usprawiedliwionej przyczyny nie stawi się do sądu w celu złożenia wykazu lub przyrzeczenia albo stawiwszy się wykazu nie złoży lub odmówi odpowiedzi na zadane mu pytanie albo odmówi złożenia przyrzeczenia, sąd może skazać go na grzywnę lub nakazać przymusowe doprowadzenie oraz może zastosować areszt nieprzekraczający miesiąca

Przeczytaj też: Zapłata grzywny po zamianie na areszt

Nigdzie nie jest napisane jednakże, w jakiej wysokości może być to grzywna.

Odpowiedź: Zgodnie z art. 163 § 1 kpc (kodeksu postępowania cywilnego) jeżeli kodeks przewiduje grzywnę bez określenia jej wysokości (a tak jest w przypadku przepisów traktujących o złożeniu wykazu majątku jak i o wyjawieniu majątku), grzywnę wymierza się w kwocie do trzech tysięcy złotych.

Przeczytaj też: Grzywna za nieudzielenie informacji komornikowi

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

10 grudnia, 2022

Komentarze do 'Wysokość grzywny za niezłożenie wykazu majątku'

Subscribe to comments with RSS

  1. Czyli w najgorszym wypadku, nie częściej niż co rok, nie udzielając informacji dotyczących stanu majątkowego można zapłacić grzywnę? Czy regularne otrzymywanie grzywny nie ma innych konsekwencji?

    Mysław

    10 gru 22 o 03:40

  2. Tak. Ponawianie nakładania grzywny to jedyna konsekwencja.

    admin

    10 gru 22 o 07:47

Skomentuj