Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Tag ‘sąd’

Oddalenie powództwa a ponowny pozew

komentarze 4

Pytanie: Sąd oddalił moje powództwo o zapłatę. To jest sąd właściwy miejscowo dla mnie. Czy ma szanse powodzenia ponowny pozew wniesiony w sądzie właściwym dla pozwanego? Więcej… »

kategoria: windykacja

tag: ,

Ugoda sądowa zawarta pod warunkiem

komentarze 2

Pytanie: Czy ugoda sądowa co do spłaty ratalnej zadłużenia może zostać zawarta pod warunkiem którego niespełnienie przez którąś ze stron powoduje jej unieważnienie? Więcej… »

kategoria: windykacja

tag: ,

Czy pełnomocnik procesowy może zawrzeć ugodę sądową?

komentarze 3

Pytanie: Czy adwokat pozwanego może podpisać za niego ugodę sądową? Jest to sprawa o zapłatę pomiędzy osobami fizycznymi. Ma pełnomocnictwo ale nie wiem czy ono upoważnia go do podpisania ugody – zakres pełnomocnictwa. Więcej… »

kategoria: windykacja

tag: , ,

Zasądzenie kosztów postępowania według norm przepisanych

komentarze 2

Pytanie: Co znaczy gdy powód w pozwie o zapłatę wnioskuje o zasądzenie kosztów postępowania według norm przepisanych? Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Wezwanie od komornika w skrzynce

komentarzy 6

Pytanie: Czy wezwanie od komornika w skrzynce na listy jest zobowiązujące dłużnika albo po prostu osobę której komornik stara się doręczyć pismo na przykład z sądu? Więcej… »

Ugoda sądowa a umorzenie postępowania

komentarzy 7

Pytanie: Czy zawarcie ugody przed sądem w postępowaniu sądowym o zapłatę skutkuje umorzeniem postępowania? Czy ugoda sądowa jest wyrokiem, orzeczeniem w sprawie? Więcej… »

kategoria: windykacja

tag: ,

E-sąd – dowody w pozwie o zapłatę

komentarze 4

Pytanie: Czy to prawda, że e-sąd nie wymaga żadnych dowodów i nakaz zapłaty zostanie wydany bez przedkładania czegokolwiek w pozwie? Więcej… »

kategoria: windykacja

tag: , ,

Ugoda sądowa a koszty komornicze

komentarze 4

Pytanie: Proszę o odpowiedź na poniższą kwestię. Strony sporu na pierwszej rozprawie na wniosek strony pozwanej deklarują chęć ugody. Strona pozwana reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika deklaruje chęć spisania treści ugody. Strona powodowa bez pełnomocnika przystaje na tą propozycję sporządzenia treści ugody. Więcej… »

kategoria: windykacja

tag: ,

Oszustwo a sprawa cywilna

komentarze 3

Pytanie: Jeżeli zostałem ewidentnie oszukany przez kogoś, przykładowo wpłaciłem pieniądze a nie otrzymałem towaru, to czy oprócz sprawy karnej można też założyć w sądzie sprawę cywilną o zapłatę? Więcej… »

kategoria: windykacja

tag: ,

Czy warto wnieść sprzeciw od nakazu zapłaty?

komentarze 3

Pytanie: Mam nakaz zapłaty dla firmy pożyczkowej, czy uważa Pan że warto składać sprzeciw żeby coś ugrać? Więcej… »