Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Tag ‘sąd’

Czy powództwo przeciwegzekucyjne wstrzymuje egzekucję?

komentarze 3

Pytanie: Komornik zajął moją własność znajdującą się u dłużnika przeciwko któremu prowadzi on postępowanie egzekucyjne. Wezwałem wierzyciela do zwolnienia tej rzeczy spod zajęcia, bezskutecznie. Wnoszę więc powództwo przeciwegzekucyjne. Czy sąd w takiej sytuacji po otrzymaniu powództwa z urzędu wstrzymuje egzekucję, znaczy się nakaże komornikowi wstrzymanie egzekucji z tej mojej rzeczy? Więcej… »

kategoria: windykacja

tag: ,

Zabezpieczenie roszczenia o podział majątku wspólnego

komentarze 2

Pytanie: Czy istnieje jakiś przepis na podstawie którego współmałżonek może żądać zabezpieczenia roszczenia o podział majątku wspólnego? Dodam, że w trakcie trwania procesu o rozwód. Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Jakie koszty sądowe ponosi dłużnik?

komentarze 2

Jedna Pani zapytała mnie dziś, jakie koszty sądowe ponosi dłużnik. Zastanawia się nad tym, czy nie spłacać według niej spornego długu, czy lepiej zapłacić aby nie narażać się na dodatkowe koszty – postępowania sądowego jeżeli sąd uwzględni powództwo wierzyciela (w jej wypadku firmy windykacyjnej która kupiła ten jej dług). Musiałaby mu wtedy zwrócić poniesione przezeń koszty postępowania sądowego – tak to działa, sąd w wyroku nakazuje pozwanemu je także i te koszty zwrócić. Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Nieodebranie nakazu zapłaty przez pozwanego

komentarze 4

Pytanie: Czy dalej jest tak, że jeżeli będąc pozwanym nie odbiorę nakazu zapłaty od listonosza i po awizach też nie, to zwróceniu przesyłki przez pocztę są stwierdzi prawomocność nakazu? Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Jak długo trwa nadanie klauzuli wykonalności?

komentarze 3

Pytanie: Sąd wydał nakaz zapłaty, ciekawi mnie ile się czeka na klauzulę wykonalności? Oczywiście zakładam, że pozwany nie wniesie sprzeciwu. Słyszałem od znajomego, że może to trwać długo, nawet sześć tygodni? Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Ile czasu ma sąd na rozpatrzenie sprzeciwu od nakazu zapłaty?

komentarze 4

Pytanie, ile czasu ma sąd na rozpatrzenie sprzeciwu od nakazu zapłaty zadają mi zarówno wierzyciele jak i dłużnicy. Wierzycielom zależy na jak najszybszym zakończeniu toczącego się postępowania a dłużnikom najczęściej na jak najpóźniejszym. Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Bezpodstawne wzbogacenie – nakaz zapłaty

komentarze 3

Pytanie: Nasza firma dokonała omyłkowego przelewu na konto naszego byłego kontrahenta, jest to kwota około 3 tys. zł. Było wezwanie do zapłaty, brak odzewu, następnie wykonaliśmy telefon, powiedział że sprawdzi i zwróci ale na tym koniec, nie zwrócił. Rozważamy wniesienie pozwu w związku z bezpodstawnym wzbogaceniem ale czy obowiązkowa będzie postępowanie zwykłe – rozprawa czy może sąd wyda nakaz zapłaty? Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Jak zapłacić sądowy nakaz zapłaty?

komentarze 2

Pytanie: Sąd przysłał mi nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Nie chce dopuścić do egzekucji komorniczej ale sąd nie podał jak mam zapłacić ten nakaz zapłaty, znaczy gdzie? W nakazie i reszcie korespondencji nie widzę konta bankowego na które mam dokonać zapłaty. Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Zabezpieczenie roszczenia w postępowaniu upominawczym

komentarze 2

Pytanie: Chciałbym zapytać, czy można ubiegać się o zabezpieczenie roszczenia w postępowaniu upominawczym czy tylko w postępowaniu nakazowym? Nie mam wystarczających dokumentów dowodowych do postępowania nakazowego, tylko niepodpisana ze strony dłużnika faktura. A dłużnik z tego co mi już wiadomo, pozbywa się jawnego majątku i wnosi sprzeciwy od nakazów zapłaty żeby zyskać na czasie. Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Odrzucenie spadku przez małoletniego

komentarze 3

Pytanie: Odrzuciliśmy z siostrą u notariusza spadek po zmarłym ojcu, nie chcę też żeby moje dziecko odpowiadało za długi swego dziadka, przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza też nie jest dobre co przeczytałem na Pana blogu: https://pamietnikwindykatora.pl/ryzyko-przyjecia-spadku-z-dobrodziejstwem-inwentarza/ Czy odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka też sprowadza się do złożenia przez rodziców stosownego oświadczenia o odrzuceniu spadku w imieniu dziecka? Więcej… »

kategoria: inne,windykacja

tag: ,