Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Pozwanie spółki wykreślonej z KRS

6 komentarzy

Pytanie: Spółka z o o spółka komandytowa jest moim dłużnikiem – faktura z czerwca 2022 roku na kwotę 2800 zł. Parę dni temu sprawdzałam w KRS i spółki nie ma, została wykreślona!!! Czy to w ogóle możliwe? I co teraz mogę zrobić? Składać pozew przeciw wykreślonej spółce komandytowej, czy do spółki zoo, czy pozywać członka zarządu? I jakie są szanse na odzyskanie długu w takiej sytuacji?

Przeczytaj też: Klauzula wykonalności na wspólnika spółki komandytowej

Odpowiedź: Nie można pozwać spółki wykreślonej z KRS gdyż taka pozwana nie posiada zdolności sądowej i jak stwierdził Sąd Apelacyjny w Szczecinie w postanowieniu z dnia 31 maja 2017 r., sygn. akt I ACa 734/16, brak zdolności sądowej spółki wykreślonej prawomocnie z rejestru przedsiębiorców przed wniesieniem pozwu jest brakiem pierwotnym i nieusuwalnym.

Przeczytaj też: Kurator dla osoby prawnej

W zaistniałej sytuacji według mnie należałoby pozwać wspólników spółki tej wykreślonej czyli spółkę z o.o. i jeżeli jest jeszcze jakiś wspólnik to jego również jako odpowiadających subsydiarnie za zobowiązania spółki. Co prawda, wspólnicy spółki komandytowej odpowiadają za jej zobowiązania dopiero w przypadku bezskuteczności egzekucji przeciwko spółce ale skoro nie jest możliwe pozwanie wykreślonej spółki to tym samym nie jest możliwe wszczęcie przeciwko niej postępowania egzekucyjnego.

Przeczytaj też: Odpowiedzialność subsydiarna a solidarna

A jeżeli sąd uzna powództwo za niedopuszczalne, to wówczas należałoby wystąpić z powództwem o odszkodowanie przeciwko wspólnikom spółki.

Powyższe wywody opieram na stanowiskach judykatury i doktryny w kwestii odpowiedzialności subsydiarnej członków zarządu za zobowiązania wykreślonej z KRS spółki z o.o.

Przeczytaj też: Kogo pozwać – spółkę czy oddział?

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

26 kwietnia, 2023

Komentarze do 'Pozwanie spółki wykreślonej z KRS'

Subscribe to comments with RSS

 1. “Jeżeli sąd uzna powództwo za niedopuszczalne” – w praktyce często to się zdarza? Nie chcę przechodzić przez kolejne pozwy i na koniec dowiedzieć się, że członek zarządu nic nie posiada (bo zdążył wszystkiego się wyzbyć, co już zapewne zrobił).

  KARO

  26 kw. 23 o 16:12

 2. Nie mam pojęcia czy często, jakie stanowisko w orzecznictwie przeważa.

  admin

  26 kw. 23 o 16:57

 3. mam wyrok nakazowy z 2007, gdzie zostałam oszukana na kwotę kilkuset złotych. Czy mogę po tylu latach wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności? Kwota została zasądzona na moją rzecz w ramach wyroku karnego.

  JoANNA

  27 kw. 23 o 21:33

 4. Niestety, roszczenie to uległo przedawnieniu i sąd powinien odmówić nadania wyrokowi klauzuli wykonalności.

  admin

  27 kw. 23 o 22:29

 5. Spółka komandytowa zamykając się musiała podać że nie ma wierzycieli! Jednak jest mojej firmie dłużna, bo należność się nie przedawniła. Co w takim wypadku! Nikt za to nie odpowiada?

  KARO

  27 kw. 23 o 22:01

 6. Odpowiadają: wspólnicy spółki. Pytanie tylko jak wcześniej, czy sąd uwzględni powództwo przeciwko nim jako odpowiedzialnym subsydiarnie czy jednak trzeba wystąpić przeciwko nim z powództwem o odszkodowanie.

  admin

  27 kw. 23 o 22:23

Skomentuj