Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Powaga rzeczy ugodzonej

3 komentarze

Pytanie: Czy prawomocna ugoda pozasądowa albo sądowa tak jak w przypadku prawomocnego wyroku uniemożliwia wszczęcie kolejnego postępowania w tej sprawie o zapłatę? Chodzi mi o to, że ugoda nie jest orzeczeniem sądowym więc nie występuje w jej przypadku powaga rzeczy osądzonej.

Odpowiedź: Ugoda nie jest orzeczeniem ale można mówić w jej przypadku o powadze rzeczy ugodzonej. Jeżeli w ugodzie strony uzgodniły, że ugoda wyczerpuje wszelkie roszczenia a wierzyciel mimo tego wniesie powództwo o zapłatę, to sąd co prawda nie odrzuci powództwa jak w przypadku rzeczy już osądzonej ale pozwany może podnieść zarzut wynikający z ustaleń zawartych w ugodzie i wnieść o oddalenie powództwa.

Od skutków prawnych ugody można uchylić się jedynie wtedy, gdy została zawarta pod wpływem błędu dotyczącego stanu faktycznego który według treści ugody obie strony uważały za niewątpliwy, a spór albo niepewność nie byłyby powstały, gdyby w chwili zawarcia ugody strony wiedziały o prawdziwym stanie rzeczy. I nie można uchylić się od skutków prawnych ugody z powodu odnalezienia dowodów co do roszczeń, których ugoda dotyczy, chyba że została zawarta w złej wierze.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

13 czerwca, 2023

kategoria windykacja

tag ,

Komentarze do 'Powaga rzeczy ugodzonej'

Subscribe to comments with RSS

 1. Co jeżeli wyjdą na jaw nowe dowody po czasie które to dowody zwiększają prawdopodobieństwo uzyskania pełnej kwoty zapłaty z której w ugodzie częściowo zrezygnowałem?

  Mietek

  13 cze 23 o 17:00

 2. Art. 918 § 2 kodeksu cywilnego – Nie można uchylić się od skutków prawnych ugody z powodu odnalezienia dowodów co do roszczeń, których ugoda dotyczy, chyba że została zawarta w złej wierze.

  admin

  14 cze 23 o 08:03

 3. Nikt nikogo nie zmusza do zawarcia ugody chociaż sądowi to na rękę i poza tym jest zobligowany prawnie do zasugerowania ugody lecz oczywiście bez podania warunków.

  anti

  21 cze 23 o 06:04

Skomentuj