Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Powaga rzeczy ugodzonej

3 komentarze

Pytanie: Czy prawomocna ugoda pozasądowa albo sądowa tak jak w przypadku prawomocnego wyroku uniemożliwia wszczęcie kolejnego postępowania w tej sprawie o zapłatę? Chodzi mi o to, że ugoda nie jest orzeczeniem sądowym więc nie występuje w jej przypadku powaga rzeczy osądzonej.

Przeczytaj też: Powaga rzeczy osądzonej

Odpowiedź: Ugoda nie jest orzeczeniem ale można mówić w jej przypadku o powadze rzeczy ugodzonej. Jeżeli w ugodzie strony uzgodniły, że ugoda wyczerpuje wszelkie roszczenia a wierzyciel mimo tego wniesie powództwo o zapłatę, to sąd co prawda nie odrzuci powództwa jak w przypadku rzeczy już osądzonej ale pozwany może podnieść zarzut wynikający z ustaleń zawartych w ugodzie i wnieść o oddalenie powództwa.

Przeczytaj też: Ugoda sądowa zawarta pod warunkiem

Od skutków prawnych ugody można uchylić się jedynie wtedy, gdy została zawarta pod wpływem błędu dotyczącego stanu faktycznego który według treści ugody obie strony uważały za niewątpliwy, a spór albo niepewność nie byłyby powstały, gdyby w chwili zawarcia ugody strony wiedziały o prawdziwym stanie rzeczy. I nie można uchylić się od skutków prawnych ugody z powodu odnalezienia dowodów co do roszczeń, których ugoda dotyczy, chyba że została zawarta w złej wierze.

Przeczytaj też: Dłużnik nie wywiązuje się z ugody

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

13 czerwca, 2023

kategoria windykacja

tag ,

Komentarze do 'Powaga rzeczy ugodzonej'

Subscribe to comments with RSS

 1. Co jeżeli wyjdą na jaw nowe dowody po czasie które to dowody zwiększają prawdopodobieństwo uzyskania pełnej kwoty zapłaty z której w ugodzie częściowo zrezygnowałem?

  Mietek

  13 cze 23 o 17:00

 2. Art. 918 § 2 kodeksu cywilnego – Nie można uchylić się od skutków prawnych ugody z powodu odnalezienia dowodów co do roszczeń, których ugoda dotyczy, chyba że została zawarta w złej wierze.

  admin

  14 cze 23 o 08:03

 3. Nikt nikogo nie zmusza do zawarcia ugody chociaż sądowi to na rękę i poza tym jest zobligowany prawnie do zasugerowania ugody lecz oczywiście bez podania warunków.

  anti

  21 cze 23 o 06:04

Skomentuj