Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Powaga rzeczy osądzonej

2 komentarze

Pytanie: Co będzie jeżeli po oddalonym powództwie o zapłatę ponownie wniosę pozew o to samo roszczenie? Sąd oddali czy odrzuci pozew? Ponowne wniesienie byłoby spowodowane ujawnieniem nowego dowodu w sprawie.

Przeczytaj też: Oddalenie powództwa a ponowny pozew

Odpowiedź: Sąd w takim przypadku odrzuci pozew.

Art. 366 kpc mówi, że wyrok prawomocny ma powagę rzeczy osądzonej tylko co do tego, co w związku z podstawą sporu stanowiło przedmiot rozstrzygnięcia, a ponadto tylko między tymi samymi stronami. Jeżeli więc są dwaj wierzyciele solidarni i tylko jeden wniósł powództwo które zostało oddalone, to powaga rzeczy osądzonej nie rozciąga się na tego drugiego wierzyciela solidarnego który pozwu nie wniósł?

Przeczytaj też: Wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym nakazem zapłaty

Zgadza się, w takim przypadku pozew wniesiony przez drugiego z wierzycieli solidarnych nie zostanie odrzucony w myśl przytoczonego przez Pana przepisu.

Czy tak samo będzie w przypadku oddalenia powództwa wniesionego przez wierzyciela przeciwko jednemu z dłużników solidarnych to znaczy powaga rzeczy osądzonej nie rozciągnie się na drugiego dłużnika solidarnego?

Zgadza się, wierzyciel którego powództwo przeciwko jednemu z dłużników solidarnych zostało oddalone, może mimo tego pozwać drugiego dłużnika i sąd takiego pozwu nie odrzuci.

Przeczytaj też: Sprzeciw jednego z pozwanych solidarnie

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

21 maja, 2023

kategoria windykacja

tag

Komentarze do 'Powaga rzeczy osądzonej'

Subscribe to comments with RSS

  1. A jeżeli powództwo sąd oddali i wierzyciel sprzeda ten dług po oddalonym powództwie? Czy wtedy nabywca tej wierzytelności będzie mógł założyć sprawe w sądzie mimo wcześniejszego oddalenia powództwa które wniósł zbywca?

    Janek

    25 maj 23 o 22:21

  2. Nie ponieważ jest to następca prawny poprzedniego wierzyciela którego powództwo zostało oddalone.

    admin

    27 maj 23 o 05:49

Skomentuj