Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Powaga rzeczy osądzonej

11 komentarzy

Pytanie: Co będzie jeżeli po oddalonym powództwie o zapłatę ponownie wniosę pozew o to samo roszczenie? Sąd oddali czy odrzuci pozew? Ponowne wniesienie byłoby spowodowane ujawnieniem nowego dowodu w sprawie.

Przeczytaj też: Oddalenie powództwa a ponowny pozew

Odpowiedź: Sąd w takim przypadku odrzuci pozew.

Art. 366 kpc mówi, że wyrok prawomocny ma powagę rzeczy osądzonej tylko co do tego, co w związku z podstawą sporu stanowiło przedmiot rozstrzygnięcia, a ponadto tylko między tymi samymi stronami. Jeżeli więc są dwaj wierzyciele solidarni i tylko jeden wniósł powództwo które zostało oddalone, to powaga rzeczy osądzonej nie rozciąga się na tego drugiego wierzyciela solidarnego który pozwu nie wniósł?

Przeczytaj też: Wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym nakazem zapłaty

Zgadza się, w takim przypadku pozew wniesiony przez drugiego z wierzycieli solidarnych nie zostanie odrzucony w myśl przytoczonego przez Pana przepisu.

Czy tak samo będzie w przypadku oddalenia powództwa wniesionego przez wierzyciela przeciwko jednemu z dłużników solidarnych to znaczy powaga rzeczy osądzonej nie rozciągnie się na drugiego dłużnika solidarnego?

Zgadza się, wierzyciel którego powództwo przeciwko jednemu z dłużników solidarnych zostało oddalone, może mimo tego pozwać drugiego dłużnika i sąd takiego pozwu nie odrzuci.

Przeczytaj też: Sprzeciw jednego z pozwanych solidarnie

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

21 maja, 2023

kategoria windykacja

tag

Komentarze do 'Powaga rzeczy osądzonej'

Subscribe to comments with RSS

 1. A jeżeli powództwo sąd oddali i wierzyciel sprzeda ten dług po oddalonym powództwie? Czy wtedy nabywca tej wierzytelności będzie mógł założyć sprawe w sądzie mimo wcześniejszego oddalenia powództwa które wniósł zbywca?

  Janek

  25 maj 23 o 22:21

 2. Nie ponieważ jest to następca prawny poprzedniego wierzyciela którego powództwo zostało oddalone.

  admin

  27 maj 23 o 05:49

 3. A ja z takim pytaniem, czy oddalenie powództwa o zapłatę w sprawie cywilnej uniemożliwia uzyskanie wyroku skazującego w sprawie karnej?

  Mirek

  12 cze 23 o 13:23

 4. Sąd karny nie jest związany rozstrzygnięciami danej kwestii przez sąd cywilny. Jeżeli jednak niespornym jest to, że np. dług nie został zaciągnięty co wykazano w postępowaniu cywilnym, to z pewnością i w postępowaniu karnym zostanie to wykazane i nie zostanie wniesiony akt oskarżenia a jeżeli jakimś cudem prokurator tego nie zauważy i wniesie akt oskarżenia, to sąd zapewne uniewinni oskarżonego.

  admin

  12 cze 23 o 13:34

 5. A odwrotnie znaczy się czy osądzenie wyrokiem karnym jest powagą rzeczy osądzonej w sądzie cywilnym?

  palnik

  12 cze 23 o 18:45

 6. Art. 11 kpc (kodeksu postępowania cywilnego): Ustalenia wydanego w postępowaniu karnym prawomocnego wyroku skazującego co do popełnienia przestępstwa wiążą sąd w postępowaniu cywilnym.

  admin

  12 cze 23 o 19:46

 7. A jeśli uznam, że zasądzenie obowiązku naprawienia szkody nie satysfakcjonuje mnie znaczy chcę wyższa kwotę, to mogę iść do sądu cywilnego po więcej?

  palnik

  12 cze 23 o 20:29

 8. Tak, a przynajmniej gdy zadośćuczynienie zasądzono z urzędu. W uchwale Sądu Najwyższego z dnia 3 grudnia 2021 r., sygn. akt III CZP 84/20 uchwalono, że
  prawomocny wyrok zasądzający z urzędu w postępowaniu karnym zadośćuczynienie na rzecz pokrzywdzonego nie stwarza powagi rzeczy osądzonej w części, w której zadośćuczynienie nie zostało zasądzone.

  admin

  12 cze 23 o 20:36

 9. A gdy jest to zasądzenie na wniosek pokrzywdzonego ale w kwocie niższej od wnioskowanej?

  anti

  21 cze 23 o 06:06

 10. No to chyba w takim wypadku jest to powaga rzeczy osądzonej.

  admin

  21 cze 23 o 07:41

 11. Gdy przyjdzie co do czego, to sąd pierwszej lub drugiej instancji złoży zapytanie do sądu najwyższego.

  bekon

  26 cze 23 o 13:29

Skomentuj