Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Jak liczyć termin przedawnienia po zawieszeniu?

5 komentarzy

Pytanie: Jak liczyć termin przedawnienia po zawieszeniu jego biegu? Sytuacja w której przedawnienie po wcześniejszym zawieszeniu biegnie znowu.

Przeczytaj też: Zawieszenie biegu przedawnienia składek ZUS

Odpowiedź: W przeciwieństwie do przerwania biegu przedawnienia które przedawnienie “zeruje”, w przypadku zawieszenia biegu przedawnienia, po ustaniu zawieszenia przedawnienie biegnie nie od początku (nie od “zera”) lecz od upłynięcia terminu w którym nastąpiło zawieszenie.

Przeczytaj też: Egzekucja ZUS – przerwanie biegu przedawnienia

Przykładowo, jeżeli roszczenie jest wymagalne równo dwa lata i następuje zawieszenie biegu przedawnienia, to po ustaniu zawieszenia przedawnienie biegnie z uwzględnieniem tych dwóch lat czyli zaczyna biec trzeci rok w kierunku przedawnienia tego roszczenia.

Czy zawieszenie przedawnienia funkcjonuje tylko w egzekucji administracyjnej na przykład składek ZUS czy także w egzekucji komorniczej – sądowej?

Zawieszenie biegu przedawnienia w prawie cywilnym nie ma nic wspólnego z egzekucją komorniczą.

Przeczytaj też: Kiedy zajęcie komornicze ulega przedawnieniu?

Przypadki zawieszenia biegu przedawnienia wymienione zostały w art. 121 kodeksu cywilnego który stanowi, że bieg przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu:
1) co do roszczeń, które przysługują dzieciom przeciwko rodzicom – przez czas trwania władzy rodzicielskiej;
2) co do roszczeń, które przysługują osobom nie mającym pełnej zdolności do czynności prawnych przeciwko osobom sprawującym opiekę lub kuratelę – przez czas sprawowania przez te osoby opieki lub kurateli;
3) co do roszczeń, które przysługują jednemu z małżonków przeciwko drugiemu – przez czas trwania małżeństwa;
4) co do wszelkich roszczeń, gdy z powodu siły wyższej uprawniony nie może ich dochodzić przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw danego rodzaju – przez czas trwania przeszkody;
5) co do roszczeń objętych umową o mediację – przez czas trwania mediacji;
6) co do roszczeń objętych wnioskiem o zawezwanie do próby ugodowej – przez czas trwania postępowania pojednawczego.

Przeczytaj też: Zawieszenie postępowania egzekucyjnego a przedawnienie

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

19 kwietnia, 2023

Komentarze do 'Jak liczyć termin przedawnienia po zawieszeniu?'

Subscribe to comments with RSS

 1. Witam, czy w egzekucji podatków też przedawnienie jest zawieszone czy może przerwane w toku egzekucji nawet gdy aktualnie nie ma żadnych zajęć dokonanych w mocy?

  Marzena

  19 kw. 23 o 15:40

 2. Witam, nie, w egzekucji administracyjnej podatków przedawnienie w takiej sytuacji biegnie.

  admin

  19 kw. 23 o 16:47

 3. Tak jest, w egzekucji prowadzonej przez komorników sądowych występuje tylko a raczej aż przerwanie biegu przedawnienia a nie zawieszenie. Nawet w okresie zawieszenia postępowania egzekucyjnego bieg przedawnienia pozostaje przerwany.

  Danielak

  19 kw. 23 o 19:56

 4. Zawieszenie postępowania egzekucyjnego przez komornika sądowego jest zawieszeniem z danego składnika majątku a nie całego postępowania egzekucyjnego.

  Helek

  19 kw. 23 o 20:18

 5. Sąd może zawiesić postępowanie egzekucyjne w ogóle nie tylko z danego składnika majątku.

  admin

  19 kw. 23 o 20:50

Skomentuj