Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Zawieszenie biegu przedawnienia składek ZUS

Jeden komentarz

Pytanie: Czy to prawda że składki ZUS nigdy się nie przedawniają ponieważ bieg przedawnienia jest wstrzymany w czasie egzekucji? Jak to możliwe jeżeli przepis z ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji jednoznacznie (bez wyjątku) stanowi, że przedawnienie zaczyna płynąć ponownie następnego dnia po dokonaniu czynności egzekucyjnej – zajęcia?

Przeczytaj też: Egzekucja ZUS – przerwanie biegu przedawnienia

Odpowiedź: Tak, to prawda, składki ZUS nie przedawniają się o ile została podjęta pierwsza czynność zmierzająca do wyegzekwowania składek o której to czynności dłużnik został powiadomiony. Od tego dnia bowiem bieg przedawnienia jest zawieszony. Stanowi tak art. 24 ust. 5b ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Przeczytaj też: Składki ZUS a ordynacja podatkowa

Czynnością zmierzającą do wyegzekwowania składek jest też oczywiście zajęcie egzekucyjne ale nie tylko. Jest nią także na przykład wystawienie tytułu wykonawczego i przesłanie tegoż dłużnikowi a nawet wcześniej – doręczenie dłużnikowi upomnienia.

Przeczytaj też: Upomnienie w egzekucji administracyjnej

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

28 marca, 2023

1 komentarz do 'Zawieszenie biegu przedawnienia składek ZUS'

Subscribe to comments with RSS

  1. Konkludując – dopóki egzekucja składek ZUS nie zostanie zakończona ich wyegzekwowaniem, to egzekucja nie zostanie umorzona i już. Przedawnienie będzie zawieszone i składki nie przedawnia się nigdy.

    Anonim

    28 mar 23 o 17:32

Skomentuj