Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Czy zajęcie pustego rachunku bankowego przerywa bieg przedawnienia?

2 komentarze

Pytanie: Czy zajęcie pustego rachunku bankowego przerywa bieg przedawnienia? Sytuacja taka, że rachunku brak jakichkolwiek środków czyli saldo zerowe i ciekawi mnie też co w sytuacji gdy na rachunku co prawda są środki ale w kwocie niższej od kwoty wolnej od zajęcia.

Przeczytaj też: Komornik zajął puste konto

Odpowiedź: Jak chodzi o egzekucję prowadzoną przez komornika sądowego czyli na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego, to zajęcie rachunku bankowego (ani jakiegokolwiek składnika majątku dłużnika) nie jest potrzebne do przerwania biegu przedawnienia gdyż bieg przedawnienia został przerwany przez samo złożenie u komornika wniosku o wszczęcie egzekucji.

Przeczytaj też: Czy wniosek o wszczęcie egzekucji przerywa bieg przedawnienia?

Jak chodzi natomiast o egzekucję prowadzoną na podstawie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, to tak zajęcie rachunku bankowego powoduje przerwanie biegu przedawnienia i to także wówczas gdy na rachunku brak środków lub gdy saldo jest niższe od kwoty wolnej od zajęcia.

Przeczytaj też: Przedawnienie tytułu wykonawczego w egzekucji administracyjnej

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

1 kwietnia, 2023

Komentarze do 'Czy zajęcie pustego rachunku bankowego przerywa bieg przedawnienia?'

Subscribe to comments with RSS

  1. Zajęcie rachunku bankowego w egzekucji administracyjnej przerywa bieg przedawnienia tylko na ten jeden dzień i nazajutrz przedawnienie płynie dalej znaczy od początku.

    Anonim

    2 kw. 23 o 15:14

  2. Nie jest tak w przypadku egzekucji składek ZUS. Przedawnienie w takiej egzekucji jest zawieszone aż do umorzenia egzekucji a egzekucja administracyjna bynajmniej nie jest umarzana z uwagi na bezskuteczność.

    Kate

    18 kw. 23 o 19:28

Skomentuj