Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Czy zbieg egzekucji przerywa bieg przedawnienia?

Brak komentarzy

Pytanie: Czy zbieg egzekucji przerywa bieg przedawnienia? Konkretnie chodzi o przekazanie sprawy do innego komornika wskutek zbiegu egzekucji zresztą jak i na wniosek wierzyciela.

Przeczytaj też: Zbieg egzekucji dwóch komorników sądowych

Odpowiedź: Dopóki formalnie toczy się postępowanie egzekucyjne na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego czyli prowadzone przez komornika sądowego, to bieg przedawnienia pozostaje przerwany i nie biegnie. Zbieg egzekucji i przekazanie sprawy do innego komornika nic w tej kwestii nie zmienia.

A jeżeli nastąpi zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej i sprawę od komornika sądowego przejmie do egzekucji urząd skarbowy, to co z przedawnieniem?

Przeczytaj też: Zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej

Dobre pytanie. Wtedy egzekucja przejęta od komornika sądowego zacznie być prowadzona według przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Uważam, że i do tej sprawy wówczas stosuje się zgodnie z art. 70 § 4 Ordynacji podatkowej zgodnie z którym to przepisem przedawnienie biegnie nazajutrz po zastosowaniu środka egzekucyjnego. Jeżeli urząd skarbowy w toku tej egzekucji nie dokona żadnego kolejnego zajęcia, to bieg przedawnienia nie zostanie przerwany.

Przeczytaj też: Przedawnienie tytułu wykonawczego w egzekucji administracyjnej

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

3 kwietnia, 2023

Skomentuj