Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Tag ‘przedawnienie’

Przedawnienie roszczenia a karny obowiązek naprawienia szkody

komentarze 2

Pytanie: Czy istnieje szansa odzyskania pieniędzy na postępowaniu karnym jeżeli roszczenie jest przedawnione według prawa cywilnego? Na przykład jest to brak zapłaty za towar co potwierdza podpisana przez dłużnika faktura a termin jej płatności minął w 2014 roku czyli roszczenie to jest przedawnione. Więcej… »

Przedawnienie mandatu za brak biletu

komentarzy 9

Pytanie: Po jakim czasie przedawnia się mandat za brak biletu w autobusie albo w pociągu? Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Przedawnienie pożyczki od osoby prywatnej

komentarzy 5

Pytanie: Czy pożyczka której udzieliła osoba prywatnie czyli nieprowadząca firmy pożyczkowej, przedawnia się po trzech latach czy po dziesięciu latach? Więcej… »

kategoria: kredyty

tag:

Przedawnienie długu po zmarłej osobie

komentarze 2

Pytanie: Mąż zmarł w październiku 2008r. 19.09.2007r zaciągnął pożyczkę (o której nie wiedziałam) na kwotę 5000zł na okres 4 lat. 28.03.2012r otrzymałam pismo informujące mnie o zmianie wierzyciela oraz o konieczności spłaty zaciągniętej przez męża pożyczki w kwocie 7880,87zł.(w tym kapitał 4345,12, odsetki od dnia cesji 395,08, odsetki karne od dnia cesji 2901,96, koszty i opłaty 33,00 odsetki karne od dnia cesji do 28.03.2012 205,71). Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Czy wezwanie do zapłaty przerywa bieg przedawnienia?

komentarze 2

Pytanie: Czy wysłanie dłużnikowi przedsądowego wezwania do zapłaty pocztą poleconą przerywa bieg terminu przedawnienia? Dług wynosi prawie 15 000 złotych a ja w tj chwili nie mam pieniędzy na wniesienie przez prawnika pozwu o zapłatę. Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Windykacja przedawnionego długu

komentarze 4

Z przedawnionym długiem to jest tak, że dalej istnieje z tym, że w postępowaniu sądowym dłużnik – pozwany może podnieść zarzut przedawnienia i sąd powództwo oddali. Zresztą, po zmianie przepisów, sądy badają przedawnienie z urzędu ale różnie z tym bywa więc lepiej nie oglądać się na sąd i zarzut przedawnienia podnieść. Czy po oddaleniu powództwa o zapłatę z powodu przedawnienia wciąż można prowadzić windykację takiego długu na przykład wpisawszy go do KRD lub innego rejestru długów? Więcej… »

kategoria: windykacja

tag: ,

Klauzula wykonalności na przedawniony wyrok

komentarzy 5

Pytanie: Mam stary wyrok z którym nic nie robiłem, dłużnik jeszcze przed zakończeniem rozprawy wyjechał do USA i wobec tego nawet nie wystąpiłem o klauzulę wykonalności. To jest wyrok sprzed 12 lat czyli jeżeli dobrze zrozumiałem przepisy, dług jest już przedawniony. Ten dłużnik prawdopodobnie nie zorientuje się o przedawnieniu, to prosty robol – cieśla z gór. Więcej… »

kategoria: windykacja

tag: ,

Uznanie długu przez jednego wspólnika spółki cywilnej

komentarze 4

Pytanie: Razem ze szwagrem prowadzimy spółkę cywilna, jesteśmy jej wspólnikami. Mamy jednego kontrahenta któremu już prawie dwa lata zalegamy z zapłatą faktury, blisko jest przedawnienie. Szwagier jako wspólnik uznał nasz dług temu kontrahentowi na piśmie, oni mają ze sobą relacje także towarzyskie. Ja nie uznałem. Pytanie, czy uznanie długu przez niego jako wspólnika poskutkowało z automatu tym że przedawnienie mojego długu jako dłużnika solidarnego też zostało przerwane? Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Kara za przetrzymanie książki z biblioteki

komentarzy 6

Pytanie: Dowiedziałem się, że za nieoddawanie książki biblioteki naliczają kary pieniężne. Mam od dawna nieoddana książką, jaka to jest stawka dzienna takiej kary, kiedy się przedawnia? I czy windykacja jest zazwyczaj wszczynana, sądowa, komornicza? Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Przedawnienie faktury sprzedaży

komentarze 2

Dokładniej, to przedawnieniu ulegają roszczenia stwierdzone z tytułu sprzedaży (stwierdzone fakturą) a nie faktura jako dokument ale ponieważ w zapytaniach funkcjonuje najczęściej właśnie “przedawnienie faktury” więc i ja tę frazę zawarłem w tytule coby łatwiej na ten wpis natrafić w wyszukiwarce. Więcej… »

kategoria: windykacja

tag: