Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Powództwo przeciwegzekucyjne po zakończeniu egzekucji

3 komentarze

Z powództwa przeciwegzekucyjnego może skorzystać zarówno osoba trzecia czyli niebędąca dłużnikiem jak i sam dłużnik. W pierwszym przypadku jest to powództwo o zwolnienie z egzekucji przedmiotu należącego do osoby trzeciej. W drugim przypadku jest to powództwo dłużnika o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności, bo na przykład dłużnik ten dobrowolnie spłacił zasądzona należność przed wszczęciem egzekucji a nieuczciwy już były wierzyciel mimo tego skierował spłacony już tytuł wykonawczy do egzekucji komorniczej.

Przeczytaj też: Skarga na czynności komornika a powództwo przeciwegzekucyjne

Jednakże powództwa przeciwegzekucyjne bywają spóźnione i to niekoniecznie z powodu niedotrzymanie terminu zawitego do wniesienia powództwa ale dlatego, że zanim sąd rozpatrzy pozew, rzecz osoby trzeciej jest już sprzedana a pieniądze ze sprzedaży przekazane wierzycielowi egzekwującemu w przypadku dłużnika wnoszącego o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności – świadczenie zostało już wyegzekwowane, postępowanie egzekucyjne zakończone (czasem już umorzone).

Przeczytaj też: Komornik sprzedał rzecz nienależącą do dłużnika

Powództwo przeciwegzekucyjne w takich przypadkach jest już bezprzedmiotowe. Osoba trzecia może wtedy żądać od wierzyciela naprawienia szkody powstałej wskutek sprzedaży należącej do niej rzeczy podobnie jak dłużnik przeciwko któremu przeprowadzono niecelową egzekucję – może żądać od byłego wierzyciela egzekwującego zwrotu pieniędzy na podstawie art. 405 Kc (bezpodstawne wzbogacenie się) jak i zwrotu poniesionych kosztów postępowania egzekucyjnego (poniesionej opłaty stosunkowej i innych kosztów).

Przeczytaj też: Termin do wniesienia powództwa przeciwegzekucyjnego

Może też zaistnieć sytuacja w której rzecz została sprzedana przez komornika ale pieniądze ze sprzedaży jeszcze nie zostały przekazane wierzycielowi egzekwującemu. Sądu Najwyższy w wyroku z 24 października 2007 r. w sprawie IV CSK 271/07 uznał, że w sprawie o zwolnienie zajętej rzeczy ruchomej od egzekucji powód może – po dokonaniu przez komornika sprzedaży tej rzeczy – zmienić roszczenie na żądanie zwolnienia od egzekucji kwoty pieniężnej uzyskanej ze sprzedaży.

Przeczytaj też: Czy powództwo przeciwegzekucyjne wstrzymuje egzekucję?

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

19 lipca, 2020

kategoria windykacja

tag

Komentarze do 'Powództwo przeciwegzekucyjne po zakończeniu egzekucji'

Subscribe to comments with RSS

 1. Ruchomości komornik może sprzedać już po siedmiu dniach od zajęcia, bez sensu.

  Kubas

  19 lip 20 o 19:08

 2. Przesłać mu odpis pozwu przeciwegzekucynnego to powinien się wstrzymać z czynnościami znaczy z wyznaczaniem licytacji.

  Anonim

  15 lut 22 o 17:32

 3. Nie wstrzyma się, przesłanie mu odpisu pozwu nie jest prawna podstawą do zawieszenia egzekucji. Tylko sąd może komornikowi nakazać zawieszenie egzekucji jako zabezpieczenie powództwa przeciwegzekucyjnego.

  admin

  15 lut 22 o 18:39

Skomentuj