Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Powództwo przeciwegzekucyjne po zakończeniu egzekucji

3 komentarze

Z powództwa przeciwegzekucyjnego może skorzystać zarówno osoba trzecia czyli niebędąca dłużnikiem jak i sam dłużnik. W pierwszym przypadku jest to powództwo o zwolnienie z egzekucji przedmiotu należącego do osoby trzeciej. W drugim przypadku jest to powództwo dłużnika o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności, bo na przykład dłużnik ten dobrowolnie spłacił zasądzona należność przed wszczęciem egzekucji a nieuczciwy już były wierzyciel mimo tego skierował spłacony już tytuł wykonawczy do egzekucji komorniczej.

Przeczytaj też: Skarga na czynności komornika a powództwo przeciwegzekucyjne

Jednakże powództwa przeciwegzekucyjne bywają spóźnione i to niekoniecznie z powodu niedotrzymanie terminu zawitego do wniesienia powództwa ale dlatego, że zanim sąd rozpatrzy pozew, rzecz osoby trzeciej jest już sprzedana a pieniądze ze sprzedaży przekazane wierzycielowi egzekwującemu w przypadku dłużnika wnoszącego o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności – świadczenie zostało już wyegzekwowane, postępowanie egzekucyjne zakończone (czasem już umorzone).

Przeczytaj też: Komornik sprzedał rzecz nienależącą do dłużnika

Powództwo przeciwegzekucyjne w takich przypadkach jest już bezprzedmiotowe. Osoba trzecia może wtedy żądać od wierzyciela naprawienia szkody powstałej wskutek sprzedaży należącej do niej rzeczy podobnie jak dłużnik przeciwko któremu przeprowadzono niecelową egzekucję – może żądać od byłego wierzyciela egzekwującego zwrotu pieniędzy na podstawie art. 405 Kc (bezpodstawne wzbogacenie się) jak i zwrotu poniesionych kosztów postępowania egzekucyjnego (poniesionej opłaty stosunkowej i innych kosztów).

Przeczytaj też: Termin do wniesienia powództwa przeciwegzekucyjnego

Może też zaistnieć sytuacja w której rzecz została sprzedana przez komornika ale pieniądze ze sprzedaży jeszcze nie zostały przekazane wierzycielowi egzekwującemu. Sądu Najwyższy w wyroku z 24 października 2007 r. w sprawie IV CSK 271/07 uznał, że w sprawie o zwolnienie zajętej rzeczy ruchomej od egzekucji powód może – po dokonaniu przez komornika sprzedaży tej rzeczy – zmienić roszczenie na żądanie zwolnienia od egzekucji kwoty pieniężnej uzyskanej ze sprzedaży.

Przeczytaj też: Czy powództwo przeciwegzekucyjne wstrzymuje egzekucję?

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

19 lipca, 2020

Komentarze do 'Powództwo przeciwegzekucyjne po zakończeniu egzekucji'

Subscribe to comments with RSS

 1. Ruchomości komornik może sprzedać już po siedmiu dniach od zajęcia, bez sensu.

  Kubas

  19 lip 20 o 19:08

 2. Przesłać mu odpis pozwu przeciwegzekucynnego to powinien się wstrzymać z czynnościami znaczy z wyznaczaniem licytacji.

  Anonim

  15 lut 22 o 17:32

 3. Nie wstrzyma się, przesłanie mu odpisu pozwu nie jest prawna podstawą do zawieszenia egzekucji. Tylko sąd może komornikowi nakazać zawieszenie egzekucji jako zabezpieczenie powództwa przeciwegzekucyjnego.

  admin

  15 lut 22 o 18:39

Skomentuj