Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Powództwo o zwolnienie spod egzekucji – wartość przedmiotu sporu

1 komentarz

Pytanie: W pozwie o zwolnienie spod egzekucji trzeba podać wartość przedmiotu sporu i od tej wartości odprowadzić opłatę sądową. Jeżeli komornik zajmie u mnie używaną rzecz osoby trzeciej i ta osoba zechce wnieść powództwo o zwolnienie, to jak ma podać odpowiednią wartość przedmiotu sporu żeby sąd jej nie zakwestionował a tym samym wysokości opłaty sądowej, że za niska? Ma sprawdzić na jakichś aukcjach, w ogłoszeniach ceny podobnych rzeczy, a jeżeli nie znajdzie takich?

Odpowiedź: Zajmując ruchomość, komornik od razu dokonuje oszacowania jej wartości: https://pamietnikwindykatora.pl/oszacowanie-ruchomosci-przez-komornika-lub-bieglego/ i tę wartość szacunkową umieszcza w protokole zajęcia. Wnosząc zatem powództwo o zwolnienie, osoba trzecia czyli właściciel ruchomości jako wartość przedmiotu sporu podaje w pozwie wartość zajętej rzeczy podaną przez komornika w protokole zajęcia.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

19 lutego, 2021

kategoria windykacja

tag ,

1 komentarz do 'Powództwo o zwolnienie spod egzekucji – wartość przedmiotu sporu'

Subscribe to comments with RSS

  1. A jeżeli właściciel zajętej rzeczy niebędący nie ma wglądu do protokołu zajęcia z wyceną, to jaką wartość ma podać?

    Damian

    21 Lut 21 o 15:51

Skomentuj