Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Czy powództwo przeciwegzekucyjne wstrzymuje egzekucję?

3 komentarze

Pytanie: Komornik zajął moją własność znajdującą się u dłużnika przeciwko któremu prowadzi on postępowanie egzekucyjne. Wezwałem wierzyciela do zwolnienia tej rzeczy spod zajęcia, bezskutecznie. Wnoszę więc powództwo przeciwegzekucyjne. Czy sąd w takiej sytuacji po otrzymaniu powództwa z urzędu wstrzymuje egzekucję, znaczy się nakaże komornikowi wstrzymanie egzekucji z tej mojej rzeczy?

Przeczytaj też: Termin do wniesienia powództwa przeciwegzekucyjnego

Odpowiedź: Nie, wobec powództwa przeciwegzekucyjnego sąd z urzędu nie nakazuje komornikowi zawieszenia postępowania egzekucyjnego (wstrzymania egzekucji). Powód może jednak domagać się w powództwie udzielenia zabezpieczenia poprzez zawieszenie postępowania egzekucyjnego aby do czasu zakończenia postępowania sądowego rzecz nie została sprzedana przez komornika. Taką możliwość daje art. 730 kpc (kodeksu postępowania cywilnego). Powód żądający zabezpieczenia powinien w tym celu uprawdopodobnić swe roszczenie oraz interes prawny w zabezpieczeniu czyli że brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia. W tym przypadku, jak chodzi o wykazanie interesu prawnego, przekonanie sądu co do celowości zabezpieczenia to raczej formalność – wszak toczy się egzekucja i odmowa udzielenia zabezpieczenia w postaci zawieszenia postępowania grozi sprzedażą rzeczy przed zakończeniem postępowania sądowego o zwolnienie jej spod egzekucji.

Przeczytaj też: Zajęcie ruchomości osoby trzeciej przez komornika

Czy sąd ma jakiś termin urzędowy na rozpatrzenie takiego powództwa przeciwegzekucyjnego lub chociaż na dokonanie wnioskowanego zabezpieczenia powództwa?

Sąd nie jest związany nawet instrukcyjnym terminem w przypadku powództwa przeciwegzekucyjnego. Związany jest natomiast jak chodzi o termin wydania postanowienia w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia. I tak też, zgodnie z art. 737 kpc (kodeksu postępowania cywilnego) wniosek o udzielenie zabezpieczenia podlega rozpoznaniu bezzwłocznie, nie później jednak niż w terminie tygodnia od dnia jego wpływu do sądu.

Przeczytaj też: Powództwo przeciwegzekucyjne po zakończeniu egzekucji

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

18 sierpnia, 2022

Komentarze do 'Czy powództwo przeciwegzekucyjne wstrzymuje egzekucję?'

Subscribe to comments with RSS

 1. W sprawie mojej ruchomości zajętej u dłużnika zdążyły się odbyć obie licytacje a z sądu nic nie otrzymałem. Licytacje bezskuteczne, wierzyciel nie przejął na własność, więc egzekucja umorzona a ja wniosłem cofnięcie pozwu żeby otrzymać zwrot opłaty sądowej.

  Łukasz

  20 sie 22 o 15:50

 2. W mojej sprawie stało się tak samo a licytacje też bezskuteczne i wierzyciel też nie przejął ruchomości na własność.

  Doms

  23 sie 22 o 15:59

 3. Dlatego skuteczniejsza jest skarga na czynności komornika w przypadku zajęcia rzeczy należącej do osoby trzeciej.

  dino

  28 sie 22 o 01:04

Skomentuj