Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Powództwo przeciwegzekucyjne w egzekucji administracyjnej

4 komentarze

Pytanie: Co mogę zrobić jeżeli komornik skarbowy zajmie rzecz która należy do mnie jako osoby trzeciej która nie jest dłużnikiem w postępowaniu egzekucyjnym? Liczę się z zaistnieniem takiej sytuacji, firma z którą współpracuje ma egzekucję administracyjną, ma na wyposażeniu sporo maszyn należących do mnie, nie chcę ich zabierać, współpracujemy owocnie. Czy nie chroni mnie powództwo przeciwegzekucyjne? Z tego co wyczytałem wynika, że do sądu administracyjnego skarga nie przysługuje.

Przeczytaj też: Zajęcie ruchomości w egzekucji administracyjnej

Odpowiedź: W takiej sytuacji właściciel zajętej rzeczy zgodnie z art. 38 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji może w terminie czternastu dni od dnia uzyskania wiadomości o zajęciu zażądać od organu egzekucyjnego wyłączenia spod egzekucji, przedstawiając lub powołując dowody na poparcie swego żądania.

A co jeżeli organ egzekucyjny mimo tego nie wyłączy mojej rzeczy z egzekucji? Wiem, że w takiej egzekucji mogą zajmować rzeczy znajdujące się we władaniu dłużnika bez sprawdzania, kto faktycznie jest ich właścicielem.

Przeczytaj też: Zajęcie ruchomości zza biurka

Na postanowienie w sprawie odmowy wyłączenia spod egzekucji przysługuje zażalenie. Jeżeli zażalenie nie zostanie uwzględnione, to wówczas istotnie może Pan wnieść powództwo przeciwegzekucyjne czyli o zwolnienie zajętej rzeczy, w trybie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego – do sądu powszechnego, wydziału cywilnego (art. 40 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji).

Przeczytaj też: Termin do wniesienia powództwa przeciwegzekucyjnego

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

Komentarze do 'Powództwo przeciwegzekucyjne w egzekucji administracyjnej'

Subscribe to comments with RSS

 1. Termin do wniesienia powództwa przeciwegzekucyjnego w egzekucji administracyjnej to też 30 dni?

  Aśka

  6 lut 23 o 07:50

 2. Tak, ale licząc od oddalenia zażalenia.

  admin

  6 lut 23 o 08:00

 3. przepraszam, ale jakiego zażalenia?

  Aśka

  6 lut 23 o 08:55

 4. Art. 40 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji: Na postanowienie organu egzekucyjnego w sprawie odmowy wyłączenia spod egzekucji rzeczy lub prawa majątkowego przysługuje zażalenie osobie, o której mowa w art. 38 żądanie wyłączenia rzeczy spod egzekucji § 1.

  admin

  6 lut 23 o 09:49

Skomentuj