Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Powództwo przeciwegzekucyjne opozycyjne i ekscydencyjne – sąd właściwy

2 komentarze

Z tydzień temu jedna pani zapytała mnie, do którego sądu ma wnieść powództwo przeciwegzekucyjne – opozycyjne domagając się pozbawienia wykonalności tytułu wykonawczego. Odpowiedziałem, że zgodnie z art. 843 § 1 Kodeku postępowania cywilnego właściwym będzie sąd w okręgu którego prowadzona jest egzekucja. Sąd rejonowy lub okręgowy, w zależności od wartości przedmiotu sporu. Pani podziękowała ale ja sam dla siebie zacząłem się zastanawiać nad tym “sąd w okręgu którego prowadzona jest egzekucja”.

Przeczytaj też: Termin do wniesienia powództwa przeciwegzekucyjnego

W jednym potężnym, znanym serwisie pewien radca prawny dał w tym zakresie taki przykład, że jeżeli egzekucję prowadzi komornik działający przy sądzie w Kościerzynie, to właściwym do wytoczenia takiego powództwa przeciwegzekucyjnego będzie właśnie sąd w Kościerzynie. Otóż tamten pan mecenas może mieć rację ale też może być w błędzie.

Załóżmy bowiem, że ów komornik z Kościerzyny jest komornikiem z wyboru (bo wierzyciel np. mieszka w Kościerzynie i ceni tego komornika) a dłużnik przeciwko któremu prowadzi egzekucję (kwoty wynoszącej np. 20 tys. zł) mieszka w Gdańsku. I że komornik ten prowadzi egzekucję z wynagrodzenia i z rachunków bankowych tego dłużnika. Czy w takiej sytuacji sądem właściwym do wniesienia powództwa przeciwegzekucyjnego będzie Sąd Rejonowy w Kościerzynie, gdyż komornik ma w Kościerzynie siedzibę? Ależ nie, właściwym sądem będzie Sąd Rejonowy w Gdańsku! Nie można bowiem utożsamiać miejsca prowadzenia czynności egzekucyjnych z siedzibą komornika lecz z właściwością miejscową organu prowadzącego egzekucję, przy uwzględnieniu sposobu i rodzaju egzekucji (zob. Komentarz do art. 843 Kodeksu postępowania cywilnego. Postępowanie egzekucyjne. pod red. J. Jankowskiego. Postępowanie egzekucyjne. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011).

Przeczytaj też: Powództwo o zwolnienie spod egzekucji – wartość przedmiotu sporu

A co do zasady do egzekucji z wynagrodzenia za pracę jak i z rachunków bankowych właściwy jest komornik przy sądzie rejonowym właściwości ogólnej dłużnika. I dlatego właśnie, nawet jeżeli egzekucję prowadzi komornik z wyboru działający przy innym sądzie rejonowym, to w takim wypadku powództwo przeciwegzekucyjne należy wnieść do sądu (rejonowego w omawianym przypadku ze względu na wysokość przedmiotu sporu) ogólnej właściwości dłużnika.

Przeczytaj też: Czy powództwo przeciwegzekucyjne wstrzymuje egzekucję?

A jeżeli wierzyciel na przykład dowiedział się, że ten dłużnik z Gdańska ma nieruchomość w Zakopanem i wierzyciel przekazał sprawę komornikowi z Zakopanego celem wszczęcia egzekucji tylko z nieruchomości, to który sąd będzie właściwym rzeczowo do wniesienia powództwa przeciwegzekucyjnego? Tak jest, sąd rejonowy w Zakopanem będzie sądem właściwym gdyż egzekucję z nieruchomości prowadzi komornik z Zakopanego a komornik spoza Zakopanego nie może prowadzić egzekucji z nieruchomości znajdującej się w Zakopanem.

Przeczytaj też: Powództwo przeciwegzekucyjne po zakończeniu egzekucji

Aha, proszę nie zapominać, że powyższe dotyczy powództwa wnoszonego przez dłużnika, o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego. Jeżeli natomiast chodzi o powództwo przeciwegzekucyjne wnoszone przez osobę trzecią (niebędącą dłużnikiem) o zwolnienie jej rzeczy spod egzekucji czyli powództwo ekscydencyjne, to wnosi się je do sądu rejonowego przy którym działa komornik który dokonał zajęcia rzeczy.

Przeczytaj też: Skarga na czynności komornika a powództwo przeciwegzekucyjne

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

15 lipca, 2020

Komentarze do 'Powództwo przeciwegzekucyjne opozycyjne i ekscydencyjne – sąd właściwy'

Subscribe to comments with RSS

  1. A jeżeli dowiem się jako osoba trzecia, że moja rzecz zajęta dłużnikowi już została sprzedana, to czy mogę wnieść powództwo przeciwegzekucyjne?

    Basia

    22 lip 21 o 21:02

  2. Nie, wtedy już powództwo przeciwegzekucyjne jest bezprzedmiotowe.

    admin

    23 lip 21 o 07:02

Skomentuj