Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Skarga na czynności komornika a powództwo przeciwegzekucyjne

2 komentarze

Ten wpis powstał ponieważ sam nie wiedziałem, czym różni się skarga na czynności komornika od powództwa przeciwegzekucyjnego. Nie wiedzą też niektórzy “specjaliści” którzy ten temat już opisali na swojej stronie internetowej. Otóż niektórzy na przykład wywodzą, że jeżeli w danym problemie w egzekucji można skorzystać ze skargi na czynności komornika to nigdy w takim wypadku nie można skorzystać z powództwa przeciwegzekucyjnego i odwrotnie czyli że obie instytucje wzajemnie się wykluczają. Otóż niekoniecznie.

Przeczytaj też: Bezprawne zajęcie komornicze

Oto na przykład brzmienie art. 845 § 23 Kodeksu postępowania cywilnego: “W przypadku złożenia przez osobę trzecią skargi na zajęcie, miesięczny termin do wniesienia powództwa, o którym mowa w art. 841 powództwo osoby trzeciej o zwolnienia zajętego przedmiotu od egzekucji § 1, zaczyna biec dla tej osoby od dnia doręczenia jej postanowienia oddalającego skargę.” Jak widać, w tej samej kwestii można i skarżyć czynność komornika i wnieść powództwo przeciwegzekucyjne.

Przeczytaj też: Skarga na zajęcie ruchomości przez komornika oraz Wezwanie wierzyciela do zwolnienia z egzekucji ruchomości osoby trzeciej

Generalnie jednak różnica polega na tym, że skarga na czynności komornika dotyczy naruszenia przez komornika przepisów prawnych. Z kolei powództwo przeciwegzekucyjne o zwolnienie zajętego przedmiotu spod egzekucji, kierowane jest przez osobę trzecią przeciwko wierzycielowi w sytuacji gdy komornik dokonała zajęcia nie naruszając przepisów prawnych.

Dlaczego zatem wskazany we wstępie art. 845 § 23 Kodeksu postępowania cywilnego dopuszcza skorzystanie z powództwa przeciwegzekucyjnego po uprzednim wniesieniu i oddaleniu przez sąd skargi na czynności komornika? Dlatego, że zgodnie z art. 845 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego, nie podlegają zajęciu ruchomości, jeżeli z ujawnionych w sprawie okoliczności wynika, że nie stanowią one własności dłużnika. Jeżeli komornik je zajmie, to naruszy ten przepis i osoba trzecia może wnieść do sądu skargę na tę czynność komornika. Niewykluczone jednak, że sąd skargę oddali i wówczas, jak wskazano w art. 845 § 23 Kodeksu postępowania cywilnego, osoba trzecia może jeszcze skorzystać z instytucji powództwa przeciwegzekucyjnego w którym będzie udowadniać, że zajęty przedmiot jest jej własnością

Przeczytaj też: Jak udowodnić własność ruchomości przed komornikiem, sądem

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

Komentarze do 'Skarga na czynności komornika a powództwo przeciwegzekucyjne'

Subscribe to comments with RSS

  1. Nie wierzę w to że po oddaleniu przez sąd skargi na czynności komornika ten sam sąd uzna powództwo o zwolnienie rzeczy co do której ten sam sąd oddalił skargę na komornika.

    Miecio

    16 sty 21 o 20:01

  2. Też w coś takiego nie wierzę, nie warto w takiej sytuacji wyrzucać pieniądze na prawnika i opłatę za pozew.

    Lech

    8 sie 21 o 09:13

Skomentuj