Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Ulepszenie lokalu przez najemcę

Jeden komentarz

Pytanie: Postawiłam napisać do Pana z zapytaniem: co mogę zrobić w kwestii nieuczciwego, byłego właściciela wynajmującego mi mieszkanie w kamienicy. Które byłam zmuszona opuścić, mimo tego, iż na skutek zawarcia umowy ustnej i wykonanego przeze mnie remontu, oraz przedzielenie pokoju dzięki czemu powstały dwa pokoje.

Przeczytaj też: Wniosek o dodatkowe oszacowanie nieruchomości jako sposób na uniknięcie licytacji

Podniesienie standardu mieszkania z widocznego na zdjęciach, z momentu wejścia “na” mieszkanie, a pozostawienie lokalu z częściową zapłatą za ostatni miesiąc czynszu czyli lodówka i pralka oraz piec kaflowy postawiony trzy lata wcześniej, jako poczet ostatniego czynszu w kwocie: 600 zł.

W związku z tym właściciel zobowiązany jest zwrócić mi wpłaconą kaucję, w tamtym czasie w kwocie 700 zł na dzień:
12 marca 2018 roku, tutaj zapewne nastąpi waloryzacja kaucji.

Przeczytaj też: Waloryzacja kaucji za wynajem mieszkania

Oraz polubownie, bez ingerencji Sądu zwróci poniesione koszty remontu czyli wymiany podłogi oraz postawienie ściany działowej dzięki czemu powstały w lokalu dwa pokoje. Na kwotę 1100 zł.
Bez wliczania w tę kwotę robocizny.
…….
Tutaj zapewne był mój błąd, że koszt robocizny wzięłam na siebie ale jak piszę niżej, standard mieszkania miał być przede wszystkim podwyższony dla dobra dzieci i siebie, więc zgodnie z umową ustną zawartą z właścicielem lokalu było to w pewien sposób, na tamtym moment korzystne.
Choć teraz widzę, że niewiedza skutkuje tym, iż uwzględniłam taką treść pisma.

Niemniej, nie wiem czy jest możliwość żeby także koszt robocizny, który można wyliczyć na przykład poprzez kalkulatory budowlane czy skontaktowanie się z firmą w okolicy która zajmuje się takimi zleceniami, i wliczyć tę kwotę do wezwania przed sądowego.
A gdyby jednak nie było reakcji ze strony Pana Górskiego czyli właściciela uwzględnić także ten aspekt w pozwie do sądu.
……
Pomijając kwestię robocizny która była brana pod uwagę przeze mnie jako część wkładu własnego, patrząc na to, że standard zostanie podniesiony i dzieci będą miały lepsze warunki mieszkaniowe

Natomiast było to na tamten moment gdzie właściciel zobowiązał się wywiązać z umowy ustnej zawartej w czasie przed daty w rachunku na kwotę 1100 zł.

Przeczytaj też: Właściciel mieszkania nie chce pokazać najemcy rachunków za media

Odpowiedź: Niestety brak pisemnych ustaleń w omawianej kwestii może stanowić problem. W takiej sytuacji należy odwołać się do art. 676 kodeksu cywilnego który stanowi, że jeżeli najemca ulepszył rzecz najętą, wynajmujący, w braku odmiennej umowy, może według swego wyboru albo zatrzymać ulepszenia za zapłatą sumy odpowiadającej ich wartości w chwili zwrotu, albo żądać przywrócenia stanu poprzedniego.

Może Pani wezwać właściciela mieszkania do zapłaty kwoty ustalonej umową ustną natomiast nie można wykluczyć, że zaprzeczy zawarciu takiej ustnej umowy i wezwie Panią do przywrócenia stanu poprzedniego. Jeżeli nie wezwie do przywrócenia stanu poprzedniego, może Pani na drodze sądowej domagać się zapłaty.

Przeczytaj też: Rozwiązanie umowy najmu przez najemcę bez wypowiedzenia

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

6 lipca, 2023

kategoria windykacja

tag

1 komentarz do 'Ulepszenie lokalu przez najemcę'

Subscribe to comments with RSS

  1. Na bank właściciel odpowie “proszę przywrócić mieszkanie do stanu poprzedniego” i babka ugotowana.

    marek

    7 lip 23 o 05:59

Skomentuj