Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Ustawowe prawo zatrzymania rzeczy

4 komentarze

Pytanie: Nowy właściciel mieszkania nie chce mi wydać moich rzeczy które ma pod dozorem po eksmisji. Napisał mi, że nie wyda mi ich dopóki mu nie zapłacę kosztów eksmisji i czynszu za czas w którym mieszkałam w mieszkaniu po zlicytowaniu.

Przeczytaj też: Eksmisja – co z rzeczami?

Odpowiedź: On nie ma prawa zatrzymać Pani rzeczy dopóki nie zapłaci Pani kosztów eksmisji i postępując tak popełnia przestępstwo przywłaszczenia o czym może go Pani powiadomić wzywając do wydania rzeczy pod rygorem powiadomienia organów ścigania o przestępstwie przywłaszczenia art. 284 kk.

Przeczytaj też: Wezwanie do zapłaty czynszu najmu – wzór

Instytucja prawa zatrzymania jest uregulowana w art. 461 § 1 kodeksu cywilnego – takie zatrzymania cudzej rzeczy do momentu zapłaty można zastosować tylko gdy chodzi o roszczenie o zwrot nakładów poniesionych na rzecz a on ma roszczenie z innych tytułów: eksmisja i czynsz.

Co do zatrzymania rzeczy za niezapłacony czynsz, to w przypadku najmu właściciel mieszkania ma prawo zatrzymać rzeczy najemcy: Zastaw na rzeczach najemcy. Nasuwa się jednak pytanie i czy w tym przypadku można to podciągnąć pod najem. Na wszelki wypadek proszę ostrożnie sformułować żądanie odnosząc bezprawność jego zamiaru zatrzymania rzeczy tylko w odniesieniu do kosztów eksmisji.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

22 czerwca, 2023

kategoria windykacja

Komentarze do 'Ustawowe prawo zatrzymania rzeczy'

Subscribe to comments with RSS

 1. Takie mieszkanie po zlicytowaniu mieszkania podchodzi bardziej pod bezumowne korzystanie z lokalu ale też nie wiem, czy przepis dot. zastawu na rzeczach najemcy może mieć tu zastosowanie ale chyba tak.

  klaper

  22 cze 23 o 12:43

 2. OK, to nie ma podstawy prawnej do zatrzymania rzeczy za niezwrócony mu koszt eksmisji ale ma prawo zatrzymania rzeczy za niezapłacony czynsz – prawo zastawu na rzeczach najemcy art. 670 ustawy kodeks cywilny. Zarzut przywłaszczenia chybiony więc.

  Babel

  23 cze 23 o 08:26

 3. Tylko że to nie jest najem poza tym mowa o czynszu nie najmu ale czynszu dla spółdzielni czy tam wspólnoty mieszkaniowej wic są to kwoty stosunkowo niewielkie czytaj dalej: nie można zatrzymywać całego dobytku osoby która jest winna za niezapłacony czynsz za mieisąc czy dwa miesiące.

  Gerdan

  24 cze 23 o 07:20

 4. To jeżeli nie najem, to co? Mieszka w cudzym mieszkaniu, wbrew woli właściciela. W takiej sytuacji powinien mieć prawo skorzystania z przepisu o zastawie na rzeczach ruchomych.

  klaper

  24 cze 23 o 10:57

Skomentuj