Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Tag ‘przedawnienie’

Badanie przedawnienia przez komornika

komentarze 2

Wskutek znowelizowania Kodeksu postępowania cywilnego komornicy są zobligowania do badania, czy roszczenie objęte tytułem wykonawczym skierowanym przez wierzyciela do egzekucji nie uległo przedawnieniu, co dotyczy zarówno należności głównej jak i odsetek. Więcej… »