Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Tag ‘przedawnienie’

Przedawnienie roszczeń regresowych poręczyciela

komentarze 2

Zgodnie z art. 518 § 1 pkt 1 Kodeksu postępowania cywilnego osoba trzecia, która spłaca wierzyciela, nabywa spłaconą wierzytelność do wysokości dokonanej zapłaty jeżeli płaci cudzy dług, za który jest odpowiedzialna osobiście albo pewnymi przedmiotami majątkowymi. Tak powstałe roszczenie regresowe poręczyciela przedawnia się w terminie przewidzianym dla przedawnienia roszczenia wierzyciela wobec dłużnika głównego czyli tego którego dług spłacił poręczyciel (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 lipca 2003 r., sygn. akt III CZP 43/2003). Więcej… »

kategoria: windykacja

tag: