Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Zajęcie wierzytelności wspólnika spółki cywilnej

6 komentarzy

Pytanie: Komornik nie może prowadzić egzekucji z majątku spółki cywilnej za długi tylko jednego ze wspólników. Podobno, tak słyszałem, jednak istnieją wyjątki od tej zasady. Czy może Pan to potwierdzić, wskazać takiej wyjątki?

Odpowiedź: Możliwe jest zajęcie wierzytelności wspólnika spółki cywilnej. Po pierwsze – wierzytelności z rachunku bankowego spółki cywilnej, do wysokości udziału należnego temuż wspólnikowi: Zajęcie konta bankowego spółki cywilnej za długi wspólnika

Po drugie, zajęcie wierzytelności – praw wspólnika (dłużnika) należnych mu w razie wystąpienia ze spółki cywilnej, na podstawie art. 9112 § 1 KPC (Kodeksu postępowania cywilnego). Chodzi o przedmioty, wierzytelności i prawa, które przypadną dłużnikowi na wypadek wystąpienia ze spółki lub jej rozwiązania.

Przeczytaj też: Uznanie długu przez jednego wspólnika spółki cywilnej

A zgodnie z art. 887 KPC wierzyciel egzekwujący może wykonywać wszelkie prawa i roszczenia dłużnika, w tym również wspólnika spółki cywilnej i spowodować jego wystąpienie ze spółki celem umożliwienia komornikowi zajęcia należnych mu wówczas przedmiotów, wierzytelności oraz praw.

Przeczytaj też: Długi spółki cywilnej po jej likwidacji

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

Komentarze do 'Zajęcie wierzytelności wspólnika spółki cywilnej'

Subscribe to comments with RSS

 1. Czy takie wstąpienie wierzyciela w prawa dłużnika będącego wspólnikiem sc jest możliwe już na samym początku postępowania egzekucyjnego czy dopiero wtedy gdy inne sposoby egzekucji zawiodą?

  Olej

  7 lip 22 o 05:56

 2. Przepis milczy w tej kwestii więc uważam, że można to zastosować już nawet na początku postępowania egzekucyjnego.

  admin

  7 lip 22 o 09:42

 3. Można też zająć wierzytelność z tytułu dywidendy w spółce cywilnej?

  Aniela

  9 lip 22 o 14:38

 4. Pojęcie dywidendy nie funkcjonuje w odniesieniu do spółki cywilnej natomiast może komornik zająć zysk należny wspólnikowi.

  admin

  9 lip 22 o 15:03

 5. Jakoś nie wierzę w skuteczność tego instrumentu prawnego. Podobnie jak w egzekucji z dywidendy należnej dłużnikowi od spółki z o.o. której wspólnikiem jest. Nieraz komornicy zajmowali i nic z tego.

  Igor

  11 lip 22 o 21:18

 6. …bo najczęściej jest tak, że gdy wspólnik ma prywatne długi w egzekucji to i spółka której jest wspólnikiem jest niewiele warta.

  marek

  26 sie 22 o 19:52

Skomentuj