Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Tag ‘spółka cywilna’

Komornik a spółka cywilna

komentarze 2

Pytanie: Mam długi które usiłuje ściągać komornik. Chciałbym założyć działalność gospodarczą. Wiem, że najbezpieczniejsza od komornika byłaby spółka z o.o. ale wolałbym coś prostszego. Czy jeżeli założę z kimś spółkę cywilną to za tylko moje długi komornik nie może dobrać się do niej? I co jeżeli spółka cywilna którą założymy zrobi dług, czy komornik może wtedy ściągać z jej majątku czy także z naszych osobistych – wspólników? Więcej… »

Zajęcie wierzytelności wspólnika spółki cywilnej

komentarzy 6

Pytanie: Komornik nie może prowadzić egzekucji z majątku spółki cywilnej za długi tylko jednego ze wspólników. Podobno, tak słyszałem, jednak istnieją wyjątki od tej zasady. Czy może Pan to potwierdzić, wskazać takiej wyjątki? Więcej… »

Jak oznaczyć w pozwie wspólników spółki cywilnej

komentarzy 11

Pytanie: Jak oznaczyć w pozwie wspólników spółki cywilnej? Dłużnikiem jest spółka cywilna ale wiem już, że pozywa się nie spółkę lecz jej wspólników https://pamietnikwindykatora.pl/kogo-pozwac-w-spolce-cywilnej/. Pytanie, jak ich oznaczyć, czy jako osoby fizyczne czy jako przedsiębiorców? Więcej… »

Kogo pozwać w spółce cywilnej?

komentarze 4

Pytanie: Kogo mam pozwać o zapłatę faktury gdy dłużnikiem jest spółka cywilna? Wspólników czy (najpierw) samą spółkę? Więcej… »

Umowa spółki bez notariusza

1 komentarz

Pytanie: Czy umowę spółki do wspólnej działalności gospodarczej można zawrzeć bez notariusza? Więcej… »

Długi spółki cywilnej po jej likwidacji

komentarzy 7

Pytanie: Mam dłużnika który był spółką cywilną która się niedawno zlikwidowała. Pytanie, co z tym jej długiem, jak, od kogo mam teraz żądać zapłaty, nie może być chyba tak, że odzyskanie długu nie jest możliwe? Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Uznanie długu przez jednego wspólnika spółki cywilnej

komentarzy 8

Pytanie: Razem ze szwagrem prowadzimy spółkę cywilna, jesteśmy jej wspólnikami. Mamy jednego kontrahenta któremu już prawie dwa lata zalegamy z zapłatą faktury, blisko jest przedawnienie. Szwagier jako wspólnik uznał nasz dług temu kontrahentowi na piśmie, oni mają ze sobą relacje także towarzyskie. Ja nie uznałem. Pytanie, czy uznanie długu przez niego jako wspólnika poskutkowało z automatu tym że przedawnienie mojego długu jako dłużnika solidarnego też zostało przerwane? Więcej… »

Zajęcie konta bankowego spółki cywilnej za długi wspólnika

komentarze 4

Wielu dłużników w celu uniknięcia egzekucji a zarazem chcąc wciąż prowadzić działalność gospodarczą, zostaje wspólnikiem w spółce cywilnej. Taki manewr nie daje aż takiej takiej pewności bezkarności jak zostanie wspólnikiem spółki z o.o. w przypadku której zajęcie jakiegokolwiek składnika majątku spółki, w tym wierzytelności np. z rachunku bankowego absolutnie nie wchodzi w grę jeżeli tytuł wykonawczy jest na wspólnika spółki albo / zarazem na członka zarządu. Jak więc przedstawia się w tej kwestii sytuacja w przypadku spółki cywilnej – czy wierzyciel posiadający tytuł wykonawczy na wspólnika spółki cywilnej za zobowiązanie niedotyczące działalności takiej spółki (na przykład powstałe jeszcze przed jej założeniem) może skutecznie żądać od komornika przeprowadzenia egzekucji z konta bankowego spółki? Więcej… »

Odpowiedzialność nowego wspólnika spółki cywilnej

komentarze 2

Pytanie: Załączam umowę i projekt pozwu. Adwokat skłonny był jak widać pozwać o zapłatę nie tylko ówczesnego wspólnika spółki cywilnej który w imieniu spółki zawarł umowę ze mną. W pozwie jako pozwaną wpisał też żonę tego wspólnika która w w czasie zawarcia tej umowy jeszcze wspólnikiem nie była, ale jest aktualnie wspólnikiem tej spółki cywilnej, obok swego męża. Czy rzeczywiście są podstawy ku temu aby pozwać w takiej sytuacji także ją a więc wspólnika który dopiero później stał się nim? Więcej… »

kategoria: windykacja

tag: