Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Zawieszenie egzekucji z wynagrodzenia za pracę

2 komentarze

Pytanie: Czy podczas zawieszenia egzekucji z wynagrodzenia za pracę dłużnik otrzymuje pełne wynagrodzenie na konto bankowe?

Przeczytaj też: Zawieszenie postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela

Odpowiedź: Nie. Różnica pomiędzy toczącą się egzekucją a zawieszoną egzekucją z wynagrodzenia za pracę praktycznie sprowadza się tylko do tego, że kwota ściągana przez komornika z wynagrodzenia w przypadku zawieszonej egzekucji nie trafia do wierzyciela lecz na rachunek depozytowy sądu i zostanie rozliczona po ponownym podjęciu egzekucji.

Przeczytaj też: Zawieszenie postępowania egzekucyjnego na wniosek dłużnika

Aha, czyli nie ma sensu prosić wierzyciela o zgłoszenie komornikowi wniosku o zawieszenie egzekucji z wynagrodzenia?

Nie ma sensu. Sens ma proszenie wierzyciela o polecenie komornikowi umorzenia egzekucji z wynagrodzenia za pracę. Wówczas tzn. po umorzeniu egzekucji z wynagrodzenia dłużnik będzie otrzymywał pełne wynagrodzenie (a komornik może dalej prowadzić egzekucję z innych składników majątku dłużnika).

Przeczytaj też: Zawieszenie postępowania egzekucyjnego a przedawnienie

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

Komentarze do 'Zawieszenie egzekucji z wynagrodzenia za pracę'

Subscribe to comments with RSS

  1. Ale czy w tej sytuacji wierzyciel nie zapłaci za umorzenie egzekucji?

    Jola

    29 gru 22 o 14:57

  2. Nie skoro wnosi jedynie o umorzenie egzekucji z wynagrodzenia a egzekucja może toczyć się dalej na przykład z ruchomości albo z nieruchomości. Jeżeli zaś wynagrodzenie jest jedynym składnikiem z którego można prowadzić egzekucję, to komornik powinien skierować do wierzyciela wysłuchanie przed umorzeniem postępowania egzekucyjnego i wtedy będąc wierzycielem wniósłbym o ponowne zajęcie wynagrodzenia. Otóż właśnie nie wiem, czy po umorzeniu komornik nie wezwałby wierzyciela do zapłaty 5 procent opłaty stosunkowej i czy sąd nie przychyliłby się do zasadności tego.

    admin

    29 gru 22 o 15:09

Skomentuj