Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Zawieszenie postępowania egzekucyjnego z powodu śmierci dłużnika

2 komentarze

Pytanie: Czy komornik może kontynuować postępowanie egzekucyjne z majątku dłużnika po jego śmierci, z klauzulą wykonalności przeciwko dłużnikowi? Zmarł podobno w tą niedzielę. Egzekucja została wszczęta oczywiście za życia dłużnika i długu komornik już odzyskał, dłużnik ma majątek ruchomy oraz wierzytelności w firmach z tytułu prowadzenia przez niego działalności gospodarczej. Czy to prawda, że postępowanie egzekucyjne musi zostać w takim przypadku zawieszone z powodu śmierci dłużnika? Konieczne zawieszenie egzekucji jeżeli zmarły dłużnik ma majątek?

Przeczytaj też: Śmierć dłużnika alimentacyjnego a umorzenie postępowania egzekucyjnego

Odpowiedź: Po śmierci dłużnika nie można prowadzić egzekucji z tytułem wykonawczym zaopatrzonym w klauzulę wykonalności przeciwko zmarłemu. Art. 819 Kodeksu postępowania cywilnego jest “bezwzględny” i stanowi, że organ egzekucyjny zawiesza postępowanie z urzędu w razie śmierci dłużnika. Postępowanie podejmuje się przeciwko spadkobiercom zmarłego.

Wchodzi w grę egzekucja z pozostawionego przez zmarłego dłużnika spadku jeszcze przed przyjęciem tegoż spadku przez spadkobierców ale w tym celu wierzyciel musi uzyskać klauzulę wykonalności przeciwko spadkobiercom: https://pamietnikwindykatora.pl/egzekucja-ze-spadku/.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

16 lutego, 2021

Komentarze do 'Zawieszenie postępowania egzekucyjnego z powodu śmierci dłużnika'

Subscribe to comments with RSS

  1. A co w przypadku kiedy to komornik z dużym opóźnieniem na przykład miesięcznym dowie się o śmierci dłużnika w międzyczasie czyli pomiędzy śmiercią a dowiedzeniem się o niej ściągnie z kont dłużnika pieniądze i przelej wierzycielowi? Czy wierzyciel będzie musiał te pieniądze zwrócić gdy wyjdzie na jaw śmierć dłużnika?

    Ewa

    17 lut 21 o 09:55

  2. Uważam, że nie będzie musiał zwrócić gdyż datą wiążącą jest kiedy komornik dowiedział się o śmierci dłużnika.

    admin

    17 lut 21 o 10:07

Skomentuj