Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Umowa spółki bez notariusza

Jeden komentarz

Pytanie: Czy umowę spółki do wspólnej działalności gospodarczej można zawrzeć bez notariusza?

Odpowiedź: Zależy jakiej spółki. Umowa spółki cywilnej to nawet nie musi mieć formy pisemnej (ale oczywiście lepiej żeby miała). Wyjątkiem jest sytuacja w której do spółki cywilnej wnoszony jest przez wspólnika wkład wymagający rozporządzenia nim w określonej przepisami formie.

Przeczytaj też: Umowa pożyczki bez notariusza

Jak chodzi natomiast o spółki prawa handlowego, to jedyna spółką której umowa nie musi być zawarta notarialnie, to spółka jawna. Art. 23 Kodeksu spółek handlowych stanowi tylko, że umowa spółki jawnej powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności.

W przypadku pozostałych spółek prawa handlowego umowa spółki powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Istnieje tu tylko jeden wyjątek, w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to znaczy umowa spółki z o.o. może też zostać zawarta przez internet – przy wykorzystaniu wzorca umowy. Wymaga to wypełnienia formularza umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym i opatrzenia umowy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Przeczytaj też: Sprzedaż nieruchomości bez aktu notarialnego

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

7 lutego, 2021

1 komentarz do 'Umowa spółki bez notariusza'

Subscribe to comments with RSS

  1. Śmieszą mnie teksty w rodzaju “ustna umowa jest wiążąca” bo jak takie coś udowodnić?

    Tarnowski

    7 lut 21 o 16:57

Skomentuj