Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Tag ‘spółka jawna’

Pozew przeciwko wspólnikom spółki jawnej

komentarzy 7

Pytanie: W którym momencie mogę wnieść pozew o zapłatę przeciwko wspólnikom spółki jawnej? Czy tak jak to jest w przypadku spółki z o.o. to i w przypadku spółki jawnej muszę czekać na bezskuteczną egzekucję przeciwko spółce? Z doświadczenia wiem, że egzekucje przeciwko spółkom typu z o.o. i jawna najczęściej są bezskuteczne. Więcej… »

kategoria: windykacja

tag: , ,

Umowa spółki bez notariusza

1 komentarz

Pytanie: Czy umowę spółki do wspólnej działalności gospodarczej można zawrzeć bez notariusza? Więcej… »

Odpowiedzialność subsydiarna wspólników spółki jawnej

komentarze 2

Pytanie: Czy w przypadku spółki jawnej odpowiedzialność subsydiarna wspólników jest analogiczna do odpowiedzialności subsydiarnej w spółce z o.o. Więcej… »

Nadanie klauzuli wykonalności przeciwko wspólnikom spółki jawnej

komentarze 2

Pytanie: Dłużnikiem mojej firmy jest spółka jawna przeciwko której egzekucja komornicza jest całkowicie bezskuteczna i komornik zapowiedział umorzenie postępowania. Czy istnieje prawna możliwość dobrania się teraz do wspólników? Jak tak, to czy trzeba pozwać ich tak jak pozywa się członków zarządu w przypadku bezskuteczności egzekucji wobec spółki z o.o.? Więcej… »

Zajęcie konta bankowego spółki jawnej za długi wspólnika

komentarze 2

O ile zajęcie i egzekucja z rachunku bankowego spółki cywilnej za długi jednego z jej wspólników jest możliwa, to już w przypadku spółki jawnej taka możliwość nie wchodzi w grę. Spółka jawna bowiem, w przeciwieństwie do spółki cywilnej, jest spółką prawa handlowego. W Kodeksie spółek handlowych brak sprzecznego przepisu podobnego do tego który funkcjonuje w kodeksie cywilnym (art. art. 8911 § 1 kpc) który zezwalałby na egzekucję z konta spółki za prywatny dług jednego z jej wspólników. Więcej… »