Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Tag ‘potrącenie wierzytelności’

Spłata mieszkania po podziale majątku z potrąceniem

1 komentarz

Pytanie: Jesteśmy po rozwodzie i zapadł wyrok o podział majątku – ja dostałam mieszkanie i mam spłacić męża. Wszystko byłoby ok ale na mieszkaniu jest kredyt i kwota kredytu przekracza znacznie połowę wartości mieszkania. Ponadto były mąż nie spłaca kredytu od dwóch lat nie płaci alimentów nie płaci czynszu – ja płacę wszystko a on tam mieszka, ja z dziećmi wynajmuję mieszkanie. Więcej… »

Potrącenie kaucji z czynszem

komentarze 2

Pytanie: Po dwóch latach wynajmowania pokoju została mi wypowiedziana umowa 31 sierpnia tego roku co bardzo mnie zdziwiło gdyż jeszcze w tym samym miesiącu właściciel tego mieszkania dopytywał się mnie czy mam zamiar w dalszym ciągu pozostawać w mieszkaniu przez kolejny rok akademicki. Więcej… »

Potrącenie wierzytelności z różnych umów

1 komentarz

Pytanie: Otóż chciałabym się dowiedzieć, czy jest możliwe potrącenie wierzytelności z różnych umów. Ja jestem winna dostawcy za towar. Na giełdzie wierzytelności znalazłam na sprzedaż jego dług z tytułu pożyczki prywatnie mu udzielonej, przez osobę prywatną. Jeżeli kupię ten jego dług, to czy będę mogła dokonać potrącenia naszych wzajemnych zobowiązań? Mam wątpliwości ponieważ stosownie do art. 2031 § 1 kpc odstawą zarzutu potrącenia może być tylko wierzytelność pozwanego z tego samego stosunku prawnego co wierzytelność dochodzona przez powoda. Więcej… »

Uznanie długu przez potrącenie

1 komentarz

Pytanie: Zastanawiam się, czy uznanie długu przez potrącenie jest skuteczne? Konkretnie chodzi mi o sytuację w której wzywam kontrahenta do zapłaty a on w odpowiedzi informuje mnie, że dokonuje potrącenia czyli kompensaty z rzekomym moim długiem wobec niego. A ja następnie dowodzę mu niezbicie, że ja jego dłużnikiem nie jestem więc nie ma podstaw do potrącenia roszczeń i tylko ja mam roszczenie wobec niego. Więcej… »

Czy można potrącić wierzytelność niewymagalną?

komentarze 2

Pytanie: Czy można dokonać potrącenia czyli kompensaty wierzytelności niewymagalnej? Potrącenia z wierzytelnością też niewymagalna albo już wymagalną? Więcej… »

Zajęcie wierzytelności a możliwość kompensaty

komentarze 2

Pytanie: Wczoraj otrzymałem od komornika zajęcie wierzytelności w sprawie egzekucji przeciwko mojemu staremu kontrahentowi, można powiedzieć że jest to już zaprzyjaźniona firma i rozliczenia na luzie i bez poganiania, pełne obustronne zaufanie. Fakt, jestem mu winien za dwie faktury ale zauważyliśmy, że on też od nas kupił pewien towar na termin i jak dotąd nie zapłacił chociaż termin minął prawie trzy miesiące temu. Nieraz tak już było i gdy taką sytuację wykryliśmy to dokonywaliśmy wzajemnej kompensaty należności. Więcej… »

Potrącenie czyli kompensata należności. Znaczenie cesji

komentarzy 8

Potrącenie wzajemnych należności pieniężnych zwane też kompensatą, uregulowane jest w art. 498 Kodeksu cywilnego który stanowi, że gdy dwie osoby (fizyczne lub prawne) są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony jeżeli obie wierzytelności są wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem lub przed innym organem państwowym. Więcej… »