Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Potrącenie wierzytelności z różnych umów

Jeden komentarz

Pytanie: Otóż chciałabym się dowiedzieć, czy jest możliwe potrącenie wierzytelności z różnych umów. Ja jestem winna dostawcy za towar. Na giełdzie wierzytelności znalazłam na sprzedaż jego dług z tytułu pożyczki prywatnie mu udzielonej, przez osobę prywatną. Jeżeli kupię ten jego dług, to czy będę mogła dokonać potrącenia naszych wzajemnych zobowiązań? Mam wątpliwości ponieważ stosownie do art. 2031 § 1 kpc odstawą zarzutu potrącenia może być tylko wierzytelność pozwanego z tego samego stosunku prawnego co wierzytelność dochodzona przez powoda.

Przeczytaj też: Potrącenie czyli kompensata należności. Znaczenie cesji

Odpowiedź: “… chyba że wierzytelność pozwanego jest niesporna lub uprawdopodobniona dokumentem niepochodzącym wyłącznie od pozwanego.” – tak brzmi pominięta przez Panią końcówka art. 2031 § 1 kpc.

Przeczytaj też: Uznanie długu przez potrącenie

Do rzeczy jednak. Przywołany przez Panią przepis dotyczy jedynie zarzutu potrącenia sformułowanego w postępowaniu sądowym o zapłatę a nie pozasądowego potrącenia – kompensaty wzajemnych zobowiązań. Może Pani dokonać potrącenia Pani długu z tytułu sprzedaży towaru z nabytą przez Panią wierzytelnością z tytułu prywatnej pożyczki.

Przeczytaj też: Cesja części wierzytelności

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

19 września, 2022

1 komentarz do 'Potrącenie wierzytelności z różnych umów'

Subscribe to comments with RSS

  1. Jeżeli nawet jakaś wierzytelność jest zasądzona już prawomocnie to też nie jest w stu procentach pewna jako że mogła zostać spłacona bez egzekucji komorniczej i niegdysiejszy jej wierzyciel dalej jest w posiadaniu wyroku.

    Monki

    21 wrz 22 o 08:04

Skomentuj