Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Spłata mieszkania po podziale majątku z potrąceniem

Jeden komentarz

Pytanie: Jesteśmy po rozwodzie i zapadł wyrok o podział majątku – ja dostałam mieszkanie i mam spłacić męża. Wszystko byłoby ok ale na mieszkaniu jest kredyt i kwota kredytu przekracza znacznie połowę wartości mieszkania. Ponadto były mąż nie spłaca kredytu od dwóch lat nie płaci alimentów nie płaci czynszu – ja płacę wszystko a on tam mieszka, ja z dziećmi wynajmuję mieszkanie.

Przeczytaj też: Kredyt a podział majątku wspólnego po rozwodzie

Chciałbym się od tego wszystkiego uwolnić ale wiem że jak ja go spłacę zgodnie z wyrokiem to on kredytu nie będzie płacił a ja poniosę w całości jego koszty. Założenie sprawy cywilnej o zwrot tych kosztów nic nie da bo były mąż nie pracuje a to co dostanie za połowę mieszkania po prostu roztrwoni.

Mogę tylko z tej kwoty odebrać zaległe alimenty bo jest postępowanie egzekucyjne.

W jaki sposób mogę zabezpieczyć pieniądze które dostanie za połowę mieszkania na poczet spłaconej kwoty połowy kredytu, gdybym ją w całości zapłaciła?

Przeczytaj też: Spłata kredytu po rozwodzie

Odpowiedź: Po prostu może Pani dokonać potrącenia wzajemnych roszczeń. Byłemu mężowi przysługuje wobec Pani roszczenie o spłatę połowy wartości mieszkania a Pani wobec niego (zakładając, że kredyt już spłacony w całości za niego) roszczenie o zwrot kwoty spłaconej przez Panią za niego. W takiej sytuacji wysyła mu Pani oświadczenie o potrąceniu wzajemnych roszczeń po czym spłaca mu Pani kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy kwotą zasądzoną mu do spłaty przez Panią a kwotą kredytu spłaconego przez Panią za niego.

Przeczytaj też: Potrącenie czyli kompensata należności. Znaczenie cesji

Podstawa prawna to art. 498 kc (kodeksu cywilnego): § 1. Gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem lub przed innym organem państwowym.
§ 2. Wskutek potrącenia obie wierzytelności umarzają się nawzajem do wysokości wierzytelności niższej.

Przeczytaj też: Współkredytobiorca nie spłaca kredytu

Dziękuję za informację, to aż za piękne aby było prawdziwe… W wyroku przyznano mi mieszkanie i połowę jego wartości mam oddać byłemu mężowi tj 260 tys. kredyt na mieszkaniu wynosi 380 tys. Ja spłacam kredyt w całości i odliczam od kwoty zasądzonej połowę z 380 tj kwotę 190 tys i resztę mu przelewam? Czy dobrze zrozumiałam?

Dokładnie tak. Proszę nie zapomnieć o wysłaniu mu oświadczenia o potrąceniu przed wykonaniem przelewu czy tam wkrótce po wykonaniu przelewu.

Przeczytaj też: Potrącenie wierzytelności z różnych umów

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

10 grudnia, 2022

1 komentarz do 'Spłata mieszkania po podziale majątku z potrąceniem'

Subscribe to comments with RSS

  1. Tylko takie potrącenie, w innym razie nie odzyska od niego kasy za część kredytu spłaconego za niego. Facet prawdopodobnie stał się lumpem.

    Anonim

    11 gru 22 o 04:40

Skomentuj