Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Zajęcie wierzytelności a możliwość kompensaty

2 komentarze

Pytanie: Wczoraj otrzymałem od komornika zajęcie wierzytelności w sprawie egzekucji przeciwko mojemu staremu kontrahentowi, można powiedzieć że jest to już zaprzyjaźniona firma i rozliczenia na luzie i bez poganiania, pełne obustronne zaufanie. Fakt, jestem mu winien za dwie faktury ale zauważyliśmy, że on też od nas kupił pewien towar na termin i jak dotąd nie zapłacił chociaż termin minął prawie trzy miesiące temu. Nieraz tak już było i gdy taką sytuację wykryliśmy to dokonywaliśmy wzajemnej kompensaty należności. Teraz trochę zaniepokoił mnie ten komornik u niego. Pytanie, czy pomimo dokonania przez komornika zajęcia jego wierzytelności u mnie, mogę dokonać kompensaty czy jednak muszę przelać tą należność na konto komornika a zapłaty naszej dochodzić od tego kontrahenta? nasza należność wobec niego jest trochę wyższa niż jego wobec nas.

Przeczytaj też: Potrącenie czyli kompensata należności. Znaczenie cesji

Odpowiedź: Zgodnie z art. 504 Kodeksu cywilnego, zajęcie wierzytelności przez komornika tylko wtedy wyłącza możliwość dokonania potrącenia czyli kompensaty, gdy dłużnik zajętej wierzytelności stał się wierzycielem swego wierzyciela dopiero po dokonaniu zajęcia albo gdy jego wierzytelność stała się wymagalna po tej chwili, a przy tym dopiero później aniżeli wierzytelność zajęta. Ujmując jaśniej oznacza to, w Pana (firmy) przypadku, że może Pan (Pana firma) jako dłużnik zajętej wierzytelności dokonać kompensaty czyli potrącenia po czym bezzwłocznie zawiadomić o tym fakcie komornika.

Przeczytaj też: Czy można potrącić wierzytelność niewymagalną?

Dodam, że zgodnie z art. 499 Kodeksu cywilnego oświadczenie o potrąceniu ma moc wsteczną od chwili, kiedy potrącenie stało się możliwe. Jak wywiódł Sąd Okręgowy w Gliwicach w wyroku z 28 grudnia 2012 r. sygn. XII C 179/12, “Skutki potrącenia powstają wprawdzie w momencie dojścia do drugiej Strony oświadczenia (art. 61 kc), jednakże działają retroaktywnie. W konsekwencji, w wyniku oświadczenia złożonego w dowolnym momencie trwania fazy kompensacyjnej powstaje taki stan prawny, jaki by istniał, gdyby oświadczenie zostało złożone w chwili jej rozpoczęcia.”.

Przeczytaj też: Cesja wierzytelności zajętej przez komornika

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

Komentarze do 'Zajęcie wierzytelności a możliwość kompensaty'

Subscribe to comments with RSS

  1. No trudno żeby było inaczej, byłby to prawny absurd.

    Anonim

    27 sie 21 o 21:48

  2. Jeżeli nie dokona kompensaty lecz zapłaci komornikowi, to już od dłużnika swego wobec którego przecież prowadzone jest od kogoś innego postępowanie egzekucyjne, raczej nie ściągnie swojej należności.

    logic

    8 paź 21 o 21:13

Skomentuj