Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Komornik a jedyny żywiciel rodziny

Brak komentarzy

Pytanie: Jeżeli jestem jedynym żywicielem rodziny, bo żona nie pracuje a dzieci jeszcze uczą się w szkołach i też nie pracują, to czy komornik może prowadzić egzekucję z mojego wynagrodzenia za pracę też do kwoty minimalnej ustawowej, czy musi zostawić więcej?

Odpowiedź: Bycie jedynym żywicielem rodziny nie uprawnia dłużnika do żadnych dodatkowych ulg, zwolnień w egzekucji. Poniekąd wyjątkami są pieniądze niezbędne dla dłużnika i jego rodziny na utrzymanie przez dwa tygodnie: Komornik a pieniądze na utrzymanie przez dwa tygodnie oraz zapasy żywności i opału niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny na okres jednego miesiąca.

Jak chodzi natomiast o egzekucję z wynagrodzenia za prace jak i z rachunku bankowego, to żadne dodatkowe zwolnienia nie przysługują z tytułu bycia jedynym żywicielem rodziny.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

8 maja, 2023

kategoria windykacja

tag

Skomentuj