Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Ile czasu ma komornik na ściągnięcie długu?

Brak komentarzy

Pytanie: Ile czasu ma komornik na ściągnięcie długu i czy ponosi jakąś odpowiedzialność za niedotrzymanie terminu (oczywiście o ile taki termin jest ustawowo określony)?

Odpowiedź: Komornik nie tylko nie ma wyznaczonego terminu na wyegzekwowanie długu ale też w ogóle nie ponosi odpowiedzialności za bezskuteczną egzekucje. A bezskuteczne egzekucje komornicze zakończone umorzeniem dotyczą większości spraw egzekucyjnych.

Komornik ma jedynie obowiązek podejmować czynności egzekucyjne bez zwłoki, w terminie 7 dni od otrzymania wniosku od wierzyciela. Za bezskuteczność podjętych w terminie wnioskowanych czynności egzekucyjnych komornik nie odpowiada.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

3 maja, 2023

kategoria windykacja

tag

Skomentuj