Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Tag ‘egzekucja’

Wniosek egzekucyjny – dłużnicy solidarni

komentarze 2

Pytanie: Otrzymałem z sądu prawomocny nakaz zapłaty na dwóch dłużników znaczy solidarnych dłużników. Panowie dalej nie poczuwają się do obowiązku zapłaty przeto mam zamiar jutro wysłać do komornika przeciwko nim wniosek egzekucyjny. Czy to ma być osobny wniosek odnośnie każdego z nich czy może być jeden? Obaj dłużnicy mieszkają w Wieluniu. Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Komornik a tajemnica zawodowa

komentarzy 5

Kwestia komornika i zachowania tajemnicy zawodowej bywa przedmiotem zainteresowania pytających jak chodzi o samego komornika a inni pytają o to, czy osoba lub firma do której zwraca się komornik z zapytaniem w sprawie dłużnika, może uchylić się od udzielenia informacji zasłaniając się tajemnicą zawodową. Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Zmiana komornika w egzekucji alimentów

komentarze 2

Pytanie: Mam sprawę u komornika przeciwko byłemu mężowi o alimenty dla dziecka. Komornik ten jest całkowicie nieudolny i prawie nic nie ściąga a ja wiem, że mój były ma się świetnie, dobrze zarabia. Dlatego chciałbym zmienić komornika. Nie chodzi mi o komornika z wyboru spoza miasta ale o komornika z tej samej dzielnicy który ma lepsze opinie. W jaki sposób dokonać zmiany komornika i czy ten drugi komornik ma obowiązek przejąć sprawę na mój wniosek? Więcej… »

kategoria: alimenty,windykacja

tag:

Kiedy komornik przyznaje koszty zastępstwa w egzekucji?

1 komentarz

Pytanie: Kiedy komornik przyznaje koszty zastępstwa w egzekucji? Jestem dłużnikiem, wierzyciel zatrudnił prawnika do sprawy sądowej co mnie będzie dodatkowo kosztować 1800 złotych. Czy wystarczy aby teraz ten czy inny prawnik napisał wniosek egzekucyjny i dodatkowo zostanę obciążony kosztami zastępstwa w egzekucji? Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Czy powództwo przeciwegzekucyjne wstrzymuje egzekucję?

komentarze 3

Pytanie: Komornik zajął moją własność znajdującą się u dłużnika przeciwko któremu prowadzi on postępowanie egzekucyjne. Wezwałem wierzyciela do zwolnienia tej rzeczy spod zajęcia, bezskutecznie. Wnoszę więc powództwo przeciwegzekucyjne. Czy sąd w takiej sytuacji po otrzymaniu powództwa z urzędu wstrzymuje egzekucję, znaczy się nakaże komornikowi wstrzymanie egzekucji z tej mojej rzeczy? Więcej… »

kategoria: windykacja

tag: ,

Klauzula wykonalności – kiedy komornik?

komentarze 2

Pytanie: Jest nakaz zapłaty, nie wnoszę sprzeciwu bo nie mam podstaw do zakwestionowania nakazu. Jeżeli już będzie klauzula wykonalności to kiedy komornik zaczyna egzekucję, po jakim czasie? Nakaz zapłaty dotyczy prywatnie udzielonej mi pożyczki. Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Komornik a ciąża

komentarze 3

Pytanie: Czy kobieta w ciąży ma z tego powodu jakieś ulgi w egzekucji komorniczej? Jak wygląda między innymi kwestia zajęcia zasiłku chorobowego dla kobiety w ciąży będącej na L4? Mój dług to pozabankowa pożyczka. Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Komornik właściwy dla miejsca zamieszkania dłużnika

komentarze 3

Pytanie: Kiedy odbierałem z sądu tytuł wykonawczy i zapytałem do którego komornika mam wnieść o egzekucję, pouczono mnie że musi to być komornik właściwy dla miejsca zamieszkania dłużnika. Mam jednak taki problem, że dłużnik mieszka w Warszawie na Żoliborzu a komorników sądowych jest tam chyba kilkunastu to do którego mam wnieść o egzekucję? Mam jakoś sprawdzić który komornik ma swoją kancelarię najbliżej adresu zamieszkania tego mojego dłużnika? Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Czy komornik może zająć darowiznę?

komentarze 4

Odnotowałem już wiele pytań o to, czy komornik może zająć darowiznę pieniężną, samochodu, mieszkania i inne… Jak chodzi darowiznę przekazaną dłużnikowi, to bezpośrednio (bez załatwiania nazwijmy żadnych formalności) i bezwzględnie zająć ją może. Więcej… »

Czy komornik może sprzedać dług firmie windykacyjnej?

komentarze 4

Pytanie: Mam dług u komornika od paru miesięcy, jak dotąd nic nie ściągnął ode mnie, nic mu nie wpłaciłam, nie jestem na razie nigdzie formalnie zatrudniona, dorabiam na czarno ale zarabiam za mało żeby z tego spłacać. Ostatnio chyba asesor komornicza postraszyła nie, że komornik ma już tego dosyć i sprzeda mój dług firmie windykacyjnej a ta się nie będzie ze mną patyczkować, tak się wyraziła. Więcej… »

kategoria: windykacja

tag: ,