Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Tag ‘egzekucja’

Kurator do doręczeń w postępowaniu egzekucyjnym

komentarze 2

Pytanie: Mam na dłużnika prawomocny nakaz zapłaty ale dłużnik wyjechał do pracy za granicę. Nie znam jego adresu zagranicznego. Chcę powierzyć egzekucję komornikowi czy czeka mnie w tym wypadku ustanowienie kuratora do doręczeń w postępowaniu egzekucyjnym? Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Zarzuty w egzekucji administracyjnej – termin

komentarzy 6

Pytanie: Otrzymałem tytuł wykonawczy z ZUS za składnik z poprzedniej działalności gospodarczej a właściwie to za składki z obecnej działalności które to składki opłaciłem ale przelewy ZUS przyporządkował na te zaległe a są już przedawnione. Wniosę więc zarzut egzekucyjny ale nie wiem w jakim terminie należy wnieść zarzuty w egzekucji administracyjnej? Mam grypę, nie wychodzę z domu. Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Obniżenie opłaty egzekucyjnej – zażalenie

komentarze 3

Pytanie: Jeżeli wniosek o obniżenie opłaty egzekucyjnej jest wnoszony jako skarga na czynności komornika, to czy od odmownego rozpatrzenia takiego wniosku przysługuje zażalenie? Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Nieodbieranie pism od komornika

komentarzy 6

W kwestii nieodbierania pism od komornika, oto dwa fragmenty maila od jednej pani:

Obecnie pracuje na pół etatu w salonie fryzjerskim i jak wiadomo borykam się z długami gdzieś od 2008-2010. Wygląda to tak, ze pewnie cześć umorzyli raczej nie odbieram korespondencji bo się boje 😉. (…) Wiem, ze nie ma możliwości sprawdzić co się przedawniło ale jak to można jakoś ugryź żeby się dowiedzieć co i ile? Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Pełnomocnik w egzekucji administracyjnej

komentarze 2

Pytanie: Czy to prawda, że w egzekucji administracyjnej pełnomocnictwa można udzielić komukolwiek? Nie musi to być ani adwokat ani radca prawny ani osoba najbliższa? Oczywiście chodzi o pełnomocnictwo udzielone przez dłużnika. Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Wniosek o obniżenie opłaty egzekucyjnej – właściwość sądu

komentarze 2

Pytanie: Komornik wyegzekwował należność z mojego konta bankowego za jednym zajęciem znaczy od razu. Pobrał dodatkowo 10% opłaty egzekucyjnej co w tym wypadku jest prawie 1300 złotych. Chcę złożyć wniosek o obniżenie tej opłaty egzekucyjnej ponieważ nakład pracy komornika był prawie żaden. Tylko nie wiem jaka tu jest właściwość sądu? Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Zawieszenie egzekucji administracyjnej po wniesieniu zarzutu

komentarzy 8

Pytanie: Czy jest możliwe zawieszenie egzekucji administracyjnej na wniosek dłużnika który wniósł zarzut w sprawie tej egzekucji otrzymawszy tytuł wykonawczy i po zajęciu rachunku bankowego? Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Złożenie wykazu majątku przez pełnomocnika

komentarze 2

Pytanie: Jeśli dłużnik przebywa za granicą, to czy jego pełnomocnik- adwokat może złożyć za niego wykaz majątku z przyrzeczeniem, gdy zapis w pełnomocnictwie brzmi – prowadzenia wszelkich czynności dotyczących zabezpieczenia i egzekucji? Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Doręczenie protokołu z czynności egzekucyjnych

komentarze 2

Pytanie: Czy komornik na mój wniosek pisemny o doręczenie mi odpisów wszystkich protokołów z czynności egzekucyjnych dotychczas przeprowadzonych w stosunku do tego dłużnika, był zobowiązany mi te odpisy przesłać? Od wniesionego wniosku mija już 10 miesiąc lecz jak dotąd nie otrzymałem tych odpisów. Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Postępowanie zabezpieczające a złożenie wykazu majątku

komentarze 2

Pytanie: Czy jeśli we wniosku egzekucyjnym o wykonanie zabezpieczenia na podstawie udzielonego przez sąd zabezpieczenia roszczeń przed złożeniem pozwu, wskazałem sposoby egzekucji tj.
– z rachunków bankowych o numerach …., tu podane numery kont
– z ruchomości znajdujących się tu, adres zamieszkania dłużnika,
to czy komornik musiał wezwać dodatkowo (miał taki obowiązek ) dłużnika do wykazania majątku z przyrzeczeniem, czy też nie miał takiego obowiązku? Więcej… »

kategoria: windykacja

tag: