Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Tag ‘egzekucja’

Komornik a zasiłek rodzinny

1 komentarz

Pytanie: Czy komornik może zająć zasiłek rodzinny w MOPS? Jeżeli nie może, to czy może to zająć gdy jest już na koncie bankowym? Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Czy komornik może zająć zachowek?

komentarze 2

Pytanie: Czy komornik ma prawo zająć zachowek który należy mi się od siostry na którą rodzice w testamencie zapisali mieszkanie? Oczywiście komornik prowadzi egzekucje ode mnie. Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Obrona przed egzekucją administracyjną

skomentuj

Pytanie: Czy dłużnik ma zagwarantowane prawem możliwości obrony przed egzekucją administracyjną? Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Skarga na czynności komornika skarbowego – egzekutora

komentarze 2

Pytanie: Czy na czynności komornika skarbowego też przysługuje skarga? Podobno egzekucja z urzędu skarbowego jest bardziej rygorystyczna od prowadzonej przez komorników sądowych i skarga nie przysługuje? Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Powództwo o zwolnienie spod egzekucji – wartość przedmiotu sporu

1 komentarz

Pytanie: W pozwie o zwolnienie spod egzekucji trzeba podać wartość przedmiotu sporu i od tej wartości odprowadzić opłatę sądową. Jeżeli komornik zajmie u mnie używaną rzecz osoby trzeciej i ta osoba zechce wnieść powództwo o zwolnienie, to jak ma podać odpowiednią wartość przedmiotu sporu żeby sąd jej nie zakwestionował a tym samym wysokości opłaty sądowej, że za niska? Więcej… »

kategoria: windykacja

tag: ,

Pozew o zwolnienie spod egzekucji – wzór

komentarze 4

Właśnie sporządziłem dla kogoś pozew o zwolnienie spod egzekucji, więc poniżej wklejam jako wzór. W tym przypadku pozwanych jest dwóch więc dwa odpisy pozwu jako załączniki. Powód prowadzi jednoosobowa działalność gospodarczą, więc podałem jego NIP z faktury zakupu. Jeżeli powód w pozwie jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, musi podać swój nr PESEL. Jeżeli masz Czytelniku pytania, to pytaj bądź poniżej (w polu do komentowania) albo mailem. Więcej… »

kategoria: windykacja

tag: ,

Egzekucja administracyjna z majątku wspólnego małżonków

1 komentarz

Pytanie: Czy za długi podatkowe oraz w ZUS będąc przedsiębiorcą ponoszę odpowiedzialność tylko osobistym moim majątkiem czy także majątkiem wspólnym z moją małżonką nieprowadzącą działalności gospodarczej? Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Wykreślenie hipoteki po umorzeniu postępowania egzekucyjnego?

1 komentarz

Pytanie: Jeżeli postępowanie egzekucyjne zostaje umorzone to czy następuje wykreślenie hipotek z księgi wieczystej nieruchomości? Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Zawieszenie postępowania egzekucyjnego z powodu śmierci dłużnika

komentarze 2

Pytanie: Czy komornik może kontynuować postępowanie egzekucyjne z majątku dłużnika po jego śmierci, z klauzulą wykonalności przeciwko dłużnikowi? Zmarł podobno w tą niedzielę. Egzekucja została wszczęta oczywiście za życia dłużnika i długu komornik już odzyskał, dłużnik ma majątek ruchomy oraz wierzytelności w firmach z tytułu prowadzenia przez niego działalności gospodarczej. Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Wykaz majątku a wyjawienie majątku

komentarze 2

Pytanie: Z informacji tutaj: https://pamietnikwindykatora.pl/wyjawienie-majatku-w-egzekucji-administracyjnej/ wynika, że w egzekucji administracyjnej pod rygorem odpowiedzialności karnej można żądać od dłużnika wyjawienia majątku pozasądowo jak i w sądzie. A w egzekucji prowadzonej przez komornika też może on żądać ujawnienia majątku przez dłużnika pozasądowo. Więcej… »

kategoria: windykacja

tag: