Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Podwójna zapłata długu

5 komentarzy

Pytanie: Bardzo proszę o pomoc w kwestii co robić dalej. Krótki opis sprawy. Zalegałam z płatnościami za abonament telewizji satelitarnej. W ostateczności dług wyniósł 600 zł. Wierzyciel złożył pozew i dnia 18.09.13 został wydany nakaz zapłaty zaopatrzony w klauzule wykonalności z dnia dnia 14.11.13. Zapłaty należności głównej tj. 600 dokonałam na rachunek telewizji jeszcze przed wydaniem nakazu zapłaty tj. dnia 12.09.13. Mimo to wierzyciel skierował sprawę do komornika. Wszystkie listy związanie z informacjami na temat prowadzonej egzekucji były dostarczane pod nieaktualny adres zamieszkania.

Przeczytaj też: Nakaz zapłaty wysłany na zły adres i komornik

Stąd o prowadzonej egzekucji dowiedziałam się dopiero gdy należność główna wraz z pozostałymi kosztami została pobrana z wynagrodzenia. Postępowanie egzekucyjne zostało umorzone. Czyli dług spłacony został jeszcze raz spłacony tym razem z dodatkowymi kosztami procesu. Koszty procesu wiem, że musiałam pokryć ale czy mogę wysłać przed sądowe wezwanie do zapłaty i następnie wnieść pozew o zapłatę kwoty, którą wpłaciłam jeszcze przed wydaniem nakazu zapłaty na rzecz wierzyciela?

Przeczytaj też: Bezpodstawne wzbogacenie i brak obowiązku zwrotu

Odpowiedź: Tak, doszło bowiem do bezpodstawnego wzbogacenia się byłego wierzyciela, Pani kosztem – na Pani niekorzyść. Jak najbardziej więc wezwać przedsądowo do zapłaty (wyjaśniając w wezwaniu sytuację i załączając kopie potwierdzenia wpłaty oraz pism od komornika) po czym, gdy były wierzyciel nie dokona zwrotu nienależnie otrzymanej kwoty, złożyć w sądzie pozew o zapłatę.

Przeczytaj też: Komornik pobrał dwa razy – jak odzyskać nadpłatę?

Dziękuje bardzo za odpowiedź. A czy mogę żądać zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego?

Spłaciła Pani jedynie należność podstawową, nie spłaciła Pani kosztów procesu i zapewne odsetek za zwłokę jeżeli były też żądane w pozwie a zatem wszczęcie postępowania egzekucyjnego było zasadne o ile roszczenia z tych odsetek nie uległy przedawnieniu jednak z treści pytania nie wynika aby miało to miejsce i że nie minął termin do odwołania się w tym zakresie (informuję na wszelki wypadek).

Przeczytaj też: Wezwanie do zwrotu błędnie przelanych środków

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

30 października, 2020

Komentarze do 'Podwójna zapłata długu'

Subscribe to comments with RSS

 1. Obecnie komornik ma obowiązek sprawdzić, czy roszczenie, w tym odsetki, nie uległy aby przedawnieniu i jeżeli tak, to odmówić wszczęcia egzekucji.

  Viagrusz

  23 mar 21 o 17:58

 2. Tyle teoria a w praktyce chcą zarobić, konkurencja w branży coraz większa a terytorium Polski się nie powiększyło i reszte w temacie możecie sobie dopowiedzieć. Patrzą przez palce na przedawnienia ewentualne.

  Kobra

  18 maj 21 o 14:42

 3. To że komornik nie wypatrzy czy rzekomo nie wypatrzy przedawnienia nie kończy temat, bo dłużnik może wypatrzyć i zaskarżyć. Tylko do tego trzeba znać przepisy a w Polsce prawa nie uczą w szkołach powszechnych i bardzo źle.

  Judym

  18 cze 21 o 19:37

 4. To fakt, jest to błąd (służący sitwie prawniczej) ale jest mnóstwo informacji o egzekucji w internecie, w wyszukiwarce szuka się bardzo łatwo, intuicyjnie.

  admin

  18 cze 21 o 21:35

 5. Można żądać od wierzyciela w opisanej sytuacji zwrotu kosztów opłaty stosunkowej którą skasował komornik od wyegzekwowanej kwoty którą już wcześniej dłużnik spłacił wierzycielowi.

  skoczek

  14 wrz 21 o 19:26

Skomentuj