Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Podwójna zapłata długu

1 komentarz

Pytanie: Bardzo proszę o pomoc w kwestii co robić dalej. Krótki opis sprawy. Zalegałam z płatnościami za abonament telewizji satelitarnej. W ostateczności dług wyniósł 600 zł. Wierzyciel złożył pozew i dnia 18.09.13 został wydany nakaz zapłaty zaopatrzony w klauzule wykonalności z dnia dnia 14.11.13. Zapłaty należności głównej tj. 600 dokonałam na rachunek telewizji jeszcze przed wydaniem nakazu zapłaty tj. dnia 12.09.13. Mimo to wierzyciel skierował sprawę do komornika. Wszystkie listy związanie z informacjami na temat prowadzonej egzekucji były dostarczane pod nieaktualny adres zamieszkania. Stąd o prowadzonej egzekucji dowiedziałam się dopiero gdy należność główna wraz z pozostałymi kosztami została pobrana z wynagrodzenia. Postępowanie egzekucyjne zostało umorzone. Czyli dług spłacony został jeszcze raz spłacony tym razem z dodatkowymi kosztami procesu. Koszty procesu wiem, że musiałam pokryć ale czy mogę wysłać przed sądowe wezwanie do zapłaty i następnie wnieść pozew o zapłatę kwoty, którą wpłaciłam jeszcze przed wydaniem nakazu zapłaty na rzecz wierzyciela?

Odpowiedź: Tak, doszło bowiem do bezpodstawnego wzbogacenia się byłego wierzyciela, Pani kosztem – na Pani niekorzyść. Jak najbardziej więc wezwać przedsądowo do zapłaty (wyjaśniając w wezwaniu sytuację i załączając kopie potwierdzenia wpłaty oraz pism od komornika) po czym, gdy były wierzyciel nie dokona zwrotu nienależnie otrzymanej kwoty, złożyć w sądzie pozew o zapłatę.

Dziękuje bardzo za odpowiedź. A czy mogę żądać zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego?

Spłaciła Pani jedynie należność podstawową, nie spłaciła Pani kosztów procesu i zapewne odsetek za zwłokę jeżeli były też żądane w pozwie a zatem wszczęcie postępowania egzekucyjnego było zasadne o ile roszczenia z tych odsetek nie uległy przedawnieniu jednak z treści pytania nie wynika aby miało to miejsce i że nie minął termin do odwołania się w tym zakresie (informuję na wszelki wypadek).

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

30 października, 2020

kategoria windykacja

tag

1 komentarz do 'Podwójna zapłata długu'

Subscribe to comments with RSS

  1. Obecnie komornik ma obowiązek sprawdzić, czy roszczenie, w tym odsetki, nie uległy aby przedawnieniu i jeżeli tak, to odmówić wszczęcia egzekucji.

    Viagrusz

    23 Mar 21 o 17:58

Skomentuj