Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Wezwanie do zapłaty – bezpodstawne wzbogacenie – wzór

Brak komentarzy

Pytanie: Nasza firma przez pomyłkę przelała innej firmie 7.600 złotych, telefoniczne i mailowe prośby o zwrot pozostają bez odzewu. Przeczytałem, że mamy tu do czynienia z bezpodstawnym wzbogaceniem. Czy można Pana prosić o wzór wezwania do zapłaty w takiej sytuacji? Nie znalazłem takiego na blogu Pana.

Odpowiedź: Treść wezwania do zapłaty może być na przykład taka:

PRZEDSĄDOWE WEZWANIE DO ZAPŁATY

Niniejszym na podstawie art. 405 kodeksu cywilnego (bezpodstawne wzbogacenie) wzywamy Państwa do zwrotu kwoty 7,600 złotych omyłkowo przelanej na Wasz rachunek bankowy dnia …, załączamy wydruk potwierdzenia wykonania tegoż przelewu. Zwrotu wyżej wymienionej kwoty należy dokonać w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego wezwania na nasz firmowy rachunek bankowy … W przypadku nieodnotowania zwrotu w wyżej wymienionym terminie skierujemy dochodzenie tego roszczenia na drogę sądową.

                                                                                                                Podpis:

Przeczytaj też: Bezpodstawne wzbogacenie – nakaz zapłaty

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

12 grudnia, 2022

Skomentuj