Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Bezpodstawne wzbogacenie – nakaz zapłaty

3 komentarze

Pytanie: Nasza firma dokonała omyłkowego przelewu na konto naszego byłego kontrahenta, jest to kwota około 3 tys. zł. Było wezwanie do zapłaty, brak odzewu, następnie wykonaliśmy telefon, powiedział że sprawdzi i zwróci ale na tym koniec, nie zwrócił. Rozważamy wniesienie pozwu w związku z bezpodstawnym wzbogaceniem ale czy obowiązkowa będzie postępowanie zwykłe – rozprawa czy może sąd wyda nakaz zapłaty?

Przeczytaj też: Wezwanie do zwrotu błędnie przelanych środków

Odpowiedź: Jeżeli Państwa roszczenie objęte powództwem nie będzie budzić wątpliwości sądu, to jest możliwe wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym. Jak chodzi o przesłanki wydania nakazu zapłaty, to art. 4801 § 1 KPC (Kodeksu postępowania cywilnego) stanowi, że sąd wydaje nakaz zapłaty, jeżeli powód dochodzi roszczenia pieniężnego. Jak chodzi o negatywne przesłanki wydania nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, to z kolei art. 499 KPC § 1 (Kodeksu postępowania cywilnego) stanowi, że sąd wydaje nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, chyba że według treści pozwu:
1) roszczenie jest oczywiście bezzasadne;
2) twierdzenia co do faktów budzą wątpliwość;
3) zaspokojenie roszczenia zależy od świadczenia wzajemnego.

Przeczytaj też: Bezpodstawne wzbogacenie i brak obowiązku zwrotu

Prowadziłem kilka spraw z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia w związku właśnie z omyłkowymi przelewami (w tym z podwójną zapłatą) i w każdym przypadku otrzymałem nakaz zapłaty.

Oczywiście nie można wykluczyć wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty w wtedy sąd uchyli nakaz zapłaty i wyznaczy rozprawę.

Przeczytaj też: Bezpodstawne wzbogacenie – przedawnienie

W naszej sprawie jest to właśnie ponowna, podwójna zapłata za fakturę wcześniej już zapłaconą, sprawa jest do wygrania jak sądzę?

Jak najbardziej, jeżeli załączycie fakturę i potwierdzenie jej wcześniejszej zapłaty i jeżeli w tytule obu przelewów wskazaliście, że to zapłata tejże faktury.

Przeczytaj też: Na kim spoczywa ciężar dowodu w procesie cywilnym?

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

13 lipca, 2022

Komentarze do 'Bezpodstawne wzbogacenie – nakaz zapłaty'

Subscribe to comments with RSS

 1. Niestety nie wszystkie sprawy związane z bezpodstawnym wzbogaceniem są tak proste i przejrzyste.

  Madej

  14 lip 22 o 04:45

 2. Do użytkownika Madej: A jakaż to jest nie prosta, może nie było bezpodstawnego wzbogacenia jeżeli nieprzejrzysta. Wystarczy wykazać brak podstawy prawnej a z tym nie ma problemu jeżeli faktycznie miało miejsce bezpodstawne wzbogacenie i sądy klepią nakazy zapłaty w takich przypadkach bez wyjątku, chyba, że w pozwie się ktoś pomyli na przykład w kwestii daty początkowej od której należy naliczać odsetki (najczęstszy błąd).

  Leszek

  14 lip 22 o 10:10

 3. A nie jest to tak, ż eto pozwany ma wykazać że podstawa prawna do pieniędzy o które toczy się spór, była?

  Anonim

  30 lip 22 o 17:24

Skomentuj