Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Wezwanie do zwrotu błędnie przelanych środków

7 komentarzy

Pytanie: Dokonując płatności firmowych omyłkowo wysłałam przelew do byłego kontrahenta, współpraca zakończyła się z niezbyt miłej atmosferze i tak jak tego się obawiałam, uchyla się od zwrotu pieniędzy bezczelnie twierdząc, że taki przelew do niego nie doszedł. Kwota nie jest mała, to prawie dwa tysiące złotych. Czy mogę Pana prosić o pomoc w sformułowaniu wezwania do zwrotu pieniędzy z tego nienależnego przelewu?

Przeczytaj też: Bezpodstawne wzbogacenie – nakaz zapłaty

Odpowiedź: Podstawą żądania zwrotu nienależnego świadczenia jest bezpodstawne wzbogacenie. Art. 405 Kodeksu cywilnego stanowi, że kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, obowiązany jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby to nie było możliwe, do zwrotu jej wartości.

Przeczytaj też: Bezpodstawne wzbogacenie i brak obowiązku zwrotu

W związku z powyższym należy na podstawie art. 405 KC wezwać ten podmiot do zwrotu omyłkowo i nienależnie przelanych środków z podaniem kwoty i dnia w którym dokonano przelewu załączając potwierdzenie przelewu, w terminie np. 7 dni od daty otrzymania tegoż wezwania informując, że nieodnotowanie przez Panią zwrotu w ww. terminie spowoduje skierowanie dochodzenia tego roszczenia na drogę sądową.

Przeczytaj też: Przywłaszczenie pieniędzy – kara i przedawnienie

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

19 listopada, 2020

Komentarze do 'Wezwanie do zwrotu błędnie przelanych środków'

Subscribe to comments with RSS

 1. No dobrze ale do kogo mam wystosować wezwanie jeżeli dajmy na to, nie wiem kto otrzymał przelew ponieważ pomyliłem się wklepując numerki z rachunku bankowego?

  Skalar

  19 lis 20 o 11:50

 2. W takim przypadku trzeba zwrócić się do banku, żeby pośredniczył w przekazaniu temu komuś Twojego wezwania do zwrotu pieniędzy (bank nie ma prawa ujawnić Ci danych tego podmiotu).

  admin

  19 lis 20 o 12:04

 3. Większość takich spraw o ile dłużnikiem nie jest instytucja państwa, finał znajduje na drodze sądowej a następnie u komornika który umarza bezskuteczne postępowanie… Nie wiem, można mówić o przywłaszczeniu w takiej sytuacji i zawiadomić prokuraturę?

  Ufek

  17 maj 21 o 20:25

 4. Moim zdaniem, jeżeli będąc wezwanym nie zwraca, to można mówić o przywłaszczeniu chyba że wydał te środki i nie ma z czego zwrócić a wydając nie wiedział, że zostały mu omyłkowo przelane. 🙂

  admin

  4 lip 21 o 15:47

 5. Przywłaszczenie niekoniecznie jeśli ktoś nie wiedział że te środki otrzymał a mógł nie wiedzieć na przykład mając wiele wpływów na konto.

  Przemek

  7 wrz 21 o 17:39

 6. Mam pytanie, czy wezwanie do zapłaty bezpodstawnego wzbogacenia też może być w takiej formie sporządzone?

  litka

  20 cze 22 o 20:24

 7. Tak, w poradzie wspomniano o bezpodstawnym wzbogaceniu jako podstawie żądania zwrotu pieniędzy.

  admin

  20 cze 22 o 21:00

Skomentuj