Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Zaświadczenie o spłacie kredytu przez żyranta

2 komentarze

Kredytodawca (bank, parabank) nie ma obowiązku wszczynać windykacji kredytu najpierw od kredytobiorcy i dopiero ewentualnie później od żyranta. Często, zwłaszcza gdy kredytobiorca wyjechał za granicę lub gdy dochody żyranta są wyższe, bank zwraca się najpierw przeciwko żyrantowi kredytu. Gdy zatem żyrant nazywany też poręczycielem, spłaci kredyt (pożyczkę) za kredytobiorcę dobrowolnie lub wskutek postępowania egzekucyjnego, to może domagać się od kredytobiorcy zwrotu sumy spłaconej za niego. Może zlecić windykację roszczenia firmie windykacyjnej lub też samodzielnie (albo za pośrednictwem prawnika) złożyć w sądzie pozew o zapłatę.

Przeczytaj też: Samodzielna windykacja długu

Aby móc skutecznie zlecić windykację bądź wnieść pozew, potrzebuje zaświadczenie od kredytodawcy (z banku, ze SKOK-u albo z parabanku) z którego jasno będzie wynikać, spłaty jakiej kwoty dokonał, za kogo i z jakiego tytułu czyli że jako poręczyciel właśnie. Na zaświadczeniu powinien znaleźć się nie tylko adres kredytobiorcy ale i jego nr PESEL którego posiadanie przez żyranta umożliwia mu wniesienie pozwu w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym oraz później, po uzyskaniu sądowego tytułu wykonawczego, ułatwi komornikowi pracę.

Przeczytaj też: Poręczyciele solidarni kredytu

Uwaga: nie wystarczy zaświadczenie od komornika o spłacie długu ponieważ komornik nie wie i nie nanosi na dokumencie informacji o tym, że egzekucja prowadzona była przeciwko żyrantowi danego kredytobiorcy. Pamiętaj o tym, że Twoje roszczenie jako byłego żyranta przeciwko kredytobiorcy przedawni się po upływie trzech lat jeśli nie wniesiesz wcześniej pozwu do sądu czyli jest to taki sam termin przedawnienia jak kredytu bankowego który podżyrowałeś: Przedawnienie roszczeń regresowych poręczyciela. Wspominam o tym ponieważ niektóre osoby myślą, że skoro jest to w tym momencie roszczenie osoby prywatnej w stosunku do innej osoby prywatnej związane z pożyczką (bankową…), to termin przedawnienia wynosi sześć lat – NIE, termin przedawnienia wynosi trzy lata. Oczywiście wniesienie powództwa przerywa bieg przedawnienia a stwierdzenie takiego roszczenia prawomocnym orzeczeniem sądowym wznawia bieg przedawnienia ale wtedy jest to termin już sześcioletni.

Przeczytaj też: Pozew częściowy a przerwanie biegu przedawnienia

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

12 marca, 2021

kategoria windykacja

tag

Komentarze do 'Zaświadczenie o spłacie kredytu przez żyranta'

Subscribe to comments with RSS

 1. W paru słowach chciałabym przedstawić moją sprawę. W 2017 roku poręczyłam pożyczkę znajomej w . W 2018 r. komornik rozpoczął egzekucję z nieruchomości mojej i mojej siostry, w związku z tym, ja podpisałam ugodę z bankiem i spłacam pożyczkę do banku, w miesięcznych ratach. Spłaciłam 4 raty po 1.000 zł, (plus opłaty) pozostało jeszcze do spłaty ponad 12 tys. zł. Mam namiary na pracującą dłużniczkę, jednak wszystkie obietnice zwrotu kończą się na słowach. Bardzo proszę o opinię możliwości odzyskania spłat.

  Anonim

  18 mar 21 o 06:37

 2. Poręczyciel, który spłacił kredyt za kredytobiorcę dobrowolnie lub w wyniku egzekucji, ma prawo żądać od kredytobiorcy aby ten zwrócił mu z tego tytułu pieniądze. Poręczyciel czyli żyrant może żądać od kredytobiorcy zwrotu kosztów które faktycznie już poniósł a nie także tych, co do których przewiduje że też go nie ominą.

  W opisanym stanie rzeczy odzyskanie pieniędzy od kredytobiorcy może być bardzo trudne lub wręcz niemożliwe w standardowej procedurze to jest sądowo – egzekucyjnej. Wygląda bowiem to tak, jakby kredytobiorca nie miał żadnego majątku skoro wierzyciel zdecydował się na prowadzenie egzekucji z nieruchomości i to w dodatku będącej współwłasnością a nie wyłączną własnością żyranta, czyli dokładniej – z udziału w nieruchomości należącego do Pani. Prawdopodobieństwo sprzedaży udziału jest generalnie niewielkie, wszczynanie egzekucji z udziału często jest tylko z zamysłem postraszenia, jak widać na pani przykładzie, bywa to straszak skuteczny.

  admin

  18 mar 21 o 07:34

Skomentuj